اسید فولیک

موارد مصرف

اسید فولیک بمنظور پیشگیری و درمان حالات مرضی ناشی از کمبود این ویتامین مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اسیدفولیک، پس از تبدیل به اسید تتراهیدروفولیک، برای تولید گویچه های قرمز، سنتز پورین و تیمیدیلات ها، متابولیسم اسیدهای آمینه از قبیل گلیسین و متیونین و هیستیدین ضروری است.

فارماکوکینتیک

اسید فولیک حتی در موارد سوء جذب تقریباً بطور کامل از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم این دارو کبدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی، 30 - 60 دقیقه است. دفع اسید فولیک کلیوی است.

موارد منع مصرف
  1. این دارو در بیماری های بدخیم، مگر در مواردی که کم خونی مگالوبلاستیک به علت کمبود فولات عارضه مهمی باشد، نباید مصرف شود.
  2. این دارو در درمان کم خونی، پرنیسیوز آدیسونی و سایر حالات مرضی ناشی از کمبود ویتامین B12 به تنهایی نباید مصرف شود، زیرا ممکن است سبب تحلیل رفتن تحت حاد طناب نخاعی شود.
نکات قابل توصیه

این دارو باید فقط زمانی از راه تزریقی مصرف شود که مصرف خوراکی آن بدلیل مشکلاتی مانند تهوع، استفراغ، شرایط پیش از عمل یا بعد از عمل یا سندرم های سوء جذب یا پس از برداشت قسمتی از معده امکان پذیر نباشد.

مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

در پیشگیری از کمبود ویتامین، براساس میزان مجاز مصرف روزانه به شرح زیر مصرف می شود:

  • نوجوانان و بزرگسالان 150 - 400 mcg،
  • زنان باردار 400 - 800 mcg  و زنان شیرده 260 - 800 mcg.

برای درمان کمبود این ویتامین، میزان مصرف براساس شدت کمبود محاسبه می شود.

کودکان:

در پیشگیری از کمبود ویتامین، براساس میزان مجاز مصرف روزانه به شرح زیر مصرف می شود:

  • نوزادان و کودکان از بدو تولد تا 3 سال، 25mcg،
  • کودکان 4 - 6 سال 75 - 400 mcg  و
  • کودکان 7 - 10  سال 100 - 400 mcg

 

تزریقی

بزرگسالان و کودکان:

برای پیشگیری از کمبود ویتامین، به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف براساس نیاز بیمار تعیین و انفوزیون وریدی می شود. در درمان کمبود ویتامین، 0.25 - 1 mg/day تا حصول پاسخ هماتولوژیک مناسب، از راه وریدی، عضلانی یا زیرجلدی عمیق تزریق می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 1 mg, 5 mg

Injection: 5 mg/ml