فسفسترول

موارد مصرف

فسفسترترول در درمان جانشینی استروژن ها در مواردی مانند واژینیت، کم کاری تخمدان، نارسایی اولیه تخمدان و در درمان کارسینوم متاستاز یافته پستان و پروستات مصرف می شود.

مکانیسم اثر

استروژن ها با اتصال به گیرنده های اختصاصی باعث ساخت پروتئین هایی می شوند که مسئول بروز اثرات این داروها می باشند. استروژن ها با کاهش آزاد شدن LHRH میزان هورمون های FSH و LH را کاهش می دهند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم این دارو کبدی است و به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

اختلال در قاعدگی و اختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلا به سرطان پستان (متاستاز نیافته)، یرقان انسدادی، نئوپلاسم های وابسته به استروژن، بیماری های ترومبوآمبولیک و خونریزی باعلت نامشخص دستگاه تناسلی نباید مصرف شود.

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

هشدارها
 1. مصرف استروژن ها در مردان ممکن است باعث ایجاد کارسینوم پستان شود.
 2. به علت اثر استروژن ها در بسته شدن اپی فیز مصرف این دارو در کودکان نابالغ باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 3. در صورت وجود آندومتریوز، بیماری کیسه صفرا، زیادی کلسیم خون، پورفیری یا فیبروئید باید با احتیاط مصرف شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان استروژن ها با داروهای ضد انعقاد خوراکی ممکن است باعث کاهش اثرات این داروها گردد.
 • مصرف همزمان با داروهای سمی برای کبد باعث تشدید آسیب کبدی می شود.
 • مصرف همزمان استروژن ها با فنوباربیتال، کاربامازپین یا فنیتوئین باعث کاهش اثرات استروژن ها می شود.
 • مصرف استروژن با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای باعث افزایش غلظت سرمی این داروها می شود.
 • استروژن ها اثرات پایین آورنده فشار خون داروهای ضد فشار خون را کاهش می دهند.
نکات قابل توصیه
 1. درمان با استروژن ها را باید با کمترین مقدار مصرف شروع کرد.
 2. بجز موارد خاص (مانند درمان سرطان) درمان با استروژن ها باید به صورت مصرف دوره ای (مانند سه هفته مصرف دارو و یک هفته عدم مصرف) صورت پذیرد.
 3. درمان با استروژن ها ممکن است موجب تهوع بخصوص هنگام صبح گردد. معمولاً مصرف غذاهای جامد تا حدی این عارضه را تسکین می دهد.
مقدار مصرف

خوراکی:

در درمان کارسینوم پروستات 50 میلی گرم 3 بار در روز تجویز می شود. مقدار مصرف را می توان به تدریج تا 200 میلی گرم 3 بار در روز افزایش داد.

تزریقی:

در درمان کارسینوم پروستات 50 mg/day انفوزیون وریدی می شود. در صورت نیاز می توان مقدار مصرف را به 1 g/day افزایش داد. بعنوان مقدار نگهدارنده 250 - 500 mg/day انفوزیون وریدی می شود.

فرم های دارویی

Injection: 250 mg/5 ml

Tablet: 120 mg