گادودیامید

موارد مصرف

این دارو برای انجام MRI مغزی برای نمایان سازی ضایعات داخل جمجمه ای با عروق غیرطبیعی یا مشکوک به اختلال در سد مغزی - خونی بکار می رود. این دارو همچنین برای نمایان سازی ضایعات نخاعی و بافت های همراه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به تک نگار کلی عوامل پارامگنتیک مراجعه شود.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر این دارو 77.8 دقیقه و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

سرگیجه، تهوع، سردرد و واکنش های آلرژیک کاذب از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت سابقه ابتلا به آلرژی یا آسم، حسا سیت به گادودیامید، نارسایی شدید کلیوی این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت کم خونی همولیتیک، کم خونی داسی شکل، باید این دارو را با احتیاط مصرف کرد.

نکات قابل توصیه

انجام تصویربرداری MRI باید در طی یک ساعت بعد از تزریق دارو انجام شود. در این مدت حضور پزشک متخصص و وجود امکانات فوریتی ضروری است.

مقدار مصرف

0.2ml/kg (با سرعت بیش از 60 میلی لیتر در دقیقه) داخل وریدی تزریق شود. حداکثر مقدار قابل مصرف  (20ml) 5.74g می باشد. برای اطمینان از تزریق کامل مقدار مصرف، 5 میلی لیتر سرم نمکی باید بعد از تجویز دارو تزریق شود.

فرم های دارویی

Injection: 287 mg/ml