گادوپنتتات

موارد مصرف

این دارو باید انجام MRI مغزی و نخاعی در افراد با سن بیش از 2 سال و جهت تشخیص بیماری های عروقی، سرطانی، التهابی، آکوستیک نیوروما، انفارکتوس تحت حاد و اختلالات خاص (دمیلینه شدن اعصاب در مولتیپل اسکلروز) و ضایعات جمجمه و نخاعی به کار می رود. این دارو همچنین برای MRI بدن و قلب مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به تک نگار عوامل پارامگنتیک مراجعه شود.

در خارج از CNS، این دارو به سرعت در بخش بین سلولی به تعادل می رسد و سیگنال را در تمامی بافت ها افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

به سرعت از طریق خون در فضای خارج سلولی توزیع می شود. نیمه عمر دارو 1.6 ساعت و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

تشنج، واکنش های آلرژی کاذب و افت شدید فشار خون، احساس سردی، محل تزریق، سرگیجه، سردرد، تهوع از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت کم خونی همولیتیک، حساسیت به گادوپنتتات و نارسایی شدید کلیوی نباید از این دارو استفاده نمود.

هشدارها
  1. این دارو ممکن است موجب بروز حملات صرعی شود.
  2. در صورت افت فشار خون، این دارو تشدید وضعیت شود.
  3. این دارو با مقادیر کم در شیر ترشح می شود. قطع موقتی شیردهی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکات قابل توصیه
  1. تصویر برداری CNS باید حداقل یک ساعت بعد از تزریق صورت گیرد، ولی تصویر برداری از کبد را می توان چند دقیقه بعد از تزریق انجام داد.
  2. تزریق با سرعت بیش از 10 ml/min ایجاد تهوع می شود.
  3. اگر تکرار آزمایش نیاز بود، فاصله زمانی حذف دارو از بدن بین دو تجویز باید در نظر گرفته شود.
مقدار مصرف

برای بزرگسالان و کودکان بیش از 2 سال  (0.2mg/kg) 93.8mg/kg با سرعت کمتر از 10ml/min داخل وریدی تزریق شود. حداکثر مقدار قابل مصرف(20ml) 9.38 gram  می باشد. برای اطمینان از تزریق کامل مقدار مصرف، 5 میلی لیتر سرم نمکی باید بعد از تجویز دارو تزریق شود.

برای تصویربرداری از جمجمه و نخاع، در صورت لزوم می توان یک تزریق مجدد مقدار 0.2ml/kg با فاصله 30 دقیقه انجام داد.

فرم های دارویی

Injection: 469.01 mg (0.5 mmol)/ml