گان سیکلوویر

موارد مصرف

این دارو فقط در درمان و فرونشاندن عفونت های تهدید کننده زندگی یا بینایی ناشی ازسایتومگالوویروس ها (CMV) در بیمارانی که دچار اختلال سیستم ایمنی هستند (از جمله بیماران مبتلا بهHIV) یا پیشگیری از ابتلای به عفونت ها ی ناشی از سایتومگالوویروس در بیمارانی که دوره های درمانی کاهنده ایمنی را طی می کنند (مانند کسانی که پیوند عضو داشته اند)، مصرف می شود. همچنین این دارو بصورت موضعی در درمان التهاب شبکیه ناشی از  CMVمصرف می گردد.

مکانیسم اثر

گان سیکلوویر یک نوکلئوزید صناعی مشابه گوانین است که به آسیکلوویر شباهت دارد، اما اثر آن بر روی CMV بیشتر است.

فارماکوکینتیک

پس از تزریق وریدی ملح سدیم، این دارو بطور وسیعی در بافت ها، از جمله در مایع مغزی - نخاعی نیز توزیع می شود. گانسیکلوویر بطور عمده و بصورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو پس از تزریق وریدی 2.5 – 4.5 ساعت است.

عوارض جانبی

شایع ترین عارضه جانبی گان سیکلوویر عوارض خونی داروست که شامل نوتروپنی وترومبوسیتوپنی می شود. کم خونی نیز ممکن است بروز کند. سایر عوارض که پس از تزریق وریدی دارو ممکن است بروز کنند، عبارتند از تب، بثورات جلدی، تغییرات غیرعادی در آزمون های کار کبد، بروز فلبیت و تحریک پذیری در موضع تزریق. سایر عوارض گزارش شده برای گان سیکلوویر عبارتند از عوارض قلبی - عروقی، CNS، گوارشی، متابولیک و تنفسی.

موارد منع مصرف
 • مصرف این دارو به دلیل کارسینوژنیک بودن، در طول دوران بارداری توصیه نمی شود و بیمار باید تا 90 روز پس از مصرف دارو از باردارشدن جلوگیری کند.
 • در صورت وجود حساسیت مفرط به این دارو یا آسیکلوویر، و در صورت کاهش شدید هموگلوبولین یا شمارش سلول های خون، این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها
 1. مصرف این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 2. در صورت وجود سابقه سیتوپنی یا کاهش پلاکت های خون، مصرف گان سیکلوویر باید با احتیاط صورت گیرد. شمارش کامل سلول های خون در ابتدا و در طول درمان با این دارو و به دنبال آن تصحیح مقدار یا قطع مصرف دارو در صورت لزوم توصیه می شود.
 3. این دارو ممکن است موجب عیب کار کلیه شود. کاهش مقدار مصرف در اینگونه موارد ضروری است.
 4. مصرف این دارو در بیماران تحت پرتو درمانی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 5. در طول انفوزیون این دارو بیمار باید به اندازه کافی مایعات دریافت کند.
 6. از آنجا که این دارو ممکن است کارسینوژن باشد و به دلیل pH بالای محلول آن، محلول دارو نباید با پوست، چشم و مخاط بیماران تماس یابد. تزریق وریدی نیز بهتر است از طریق کانول پلاستیکی صورت گیرد.
 7. به دلیل کارسینوژنیک بودن دارو در دراز مدت و سمیت آن برای اندام های تناسلی، مصرف این دارو در کودکان باید سنجیده شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با زیدوودین ممکن است عوارض خونی دارو را تشدید کند. همچنین مصرف همزمان گان سیکلوویر با داروهایی که ترشح توبولی کلیه را مهار می کنند، ممکن است منجر به کاهش دفع و افزایش غلظت خونی دارو شود.

نکات قابل توصیه
 1. به دلیل سمی بودن این دارو، پرسنل درمانی باید خود را در برابر تماس احتمالی با آن محافظت کنند. در صورت تماس محلول دارو با پوست یا مخاط ها، بلافاصله محل تماس باید با آب و صابون شسته شود.
 2. انفوزیون وریدی دارو باید به آهستگی و طی حداقل یک ساعت صورت گیرد.
مقدار مصرف

 

بزرگسالان و کودکان:

بصورت انفوزیون وریدی، در شروع درمان مقدار 5 mg/kg  هر 12 ساعت برای 14 - 21 روز و برای پیشگیری همین مقدار برای  7 - 14روز مصرف می شود.

به عنوان مقدار نگهدارنده 6 mg/kg برای 5 روز هفته یا روزانه 5 mg/kg تا زمانی که سطح ایمنی بدن بیمار به حد مطلوب برسد، مصرف می شود.

فرم های دارویی

 Powder for Injection: 500 mg