جنتامایسین چشمی

موارد مصرف

این دارو در عفونت های سطحی چشم ناشی از میکروارگانیسم های حساس به دارو (مانند التهاب عفونی پلک ها، ملتحمه، قرنیه و مجرای اشکی) و گوش خارجی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

جنتامایسین ممکن است از طریق مخاط چشم جذب سیستمیک شود.

عوارض جانبی

احتمال بروز واکنش های حساسیتی مانند خارش، قرمزی، تورم یا سایر علایم تحریک در موضع مصرف وجود دارد.

نکات قابل توصیه

از آنجا که مصرف پماد چشمی ممکن است موجب تاری دید شود، بهتر است از پماد هنگام شب و به عنوان داروی کمکی برای قطره چشمی استفاده شود.

مقدار مصرف

حدود یک سانتی متر از پماد چشمی هر 3 - 4 بار در روز، بر روی ملتحمه گذاشته می شود. در صورت مصرف قطره در طول روز، بهتر است از پماد چشمی فقط شب ها استفاده شود. از قطره جنتامایسین، یک قطره هر 2 ساعت در چشم چکانده می شود و با بهبود نسبی عفونت، فواصل زمانی افزایش داده شود. برای درمان عفونت های گوش خارجی 2 - 3 قطره 3  - 4 بار در روز و به هنگام خواب در گوش چکانده شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Ointment: 3mg/g (as Sulfate)

Ophthalmic Drops: 3 mg/ml (as Sulfate)