گریزئوفولوین

موارد مصرف

گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی های ریش، مو، سر، بدن، ران پاها، ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود .گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است، نباید مصرف شود.

مکانیسم اثر

گریزئوفولوین از میتوز سلول قارچ جلوگیری کرده و با این عمل تقسیم سلولی را در مرحله متافاز متوقف می کند. این دارو با مقادیرمتفاوت در سلول های پیش ساز کراتین پوست، مو و ناخن ها رسوب می کند و این سلول ها را در مقابل تهاجم قارچ مقاوم می سازد و بدین ترتیب با ریزش کراتین آلوده بافت سالم جانشین آن می شود.

فارماکوکینتیک

جذب خوراکی گریزئوفولوین میکروسایز بین 25 - 70 درصد در هر نوبت مصرف است .مصرف همزمان یا متعاقب غذاهای چرب با این دارو جذب آن را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. این دارو با مقادیر متفاوت در لایه کراتینی پوست، مو و ناخن ها رسوب می کند. متابولیسم آن کبدی است و نیمه عمر این دارو تقریباً 24 ساعت است. دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

این دارو ممکن است باعث سر درد، تهوع، استفراغ، بثورات جلدی، حساسیت به نور، سر گیجه، کسالت، آگرانولوسیتوز و لکوپنی شود.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماری شدید کبدی، لوپوس اریتماتوز و بیماری های وابسته به آن و پورفیری، نباید مصرف شود.

هشدارها

احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد. از تابش نور خورشید یا لامپ های خورشیدی به پوست باید اجتناب شود.

تداخل های دارویی

این دارو باعث افزایش متابولیسم داروهای ضد انعقادی کومارینی و داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن می شود.

نکات قابل توصیه
  1. برای جلوگیری از عود بیماری، درمان باید تا حذف کامل ارگانیسم عامل بیماری ادامه یابد. دوره درمان پیشنهادی برای کچلی سر 8 – 10 هفته، کچلی بدن 2 – 4 هفته، کچلی پاها 4 - 8 هفته، کچلی ناخن های دست حداقل 4 ماه و کچلی ناخن های پا حداقل 6 ماه است. با این وجود میزان عود کچلی ناخن های پا زیاد است.
  2. از آن جا که مخمرها و باکتری ها مانند قارچ ممکن است در بعضی از اشکال بیماری قارچی ورزشکاران وجود داشته باشند، معمولاً مصرف یک داروی موضعی مناسب در درمان عفونت قارچی پا مورد نیاز است.
  3. بمنظور کاهش تحریک گوارشی و افزایش جذب گریزئوفولوین، این دارو باید همراه غذا (به ویژه غذاهای چرب) و شیر یا پس از آن مصرف شود.
  4. در صورت مصرف داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن همزمان با این دارو، طی مصرف این دارو و تا یک ماه بعد از آن از سایر روش های جلوگیری کننده نیز باید استفاده شود.
  5. در طول و تا یکماه پس از مصرف این دارو زنان باید از باردار شدن خودداری کنند.
  6. مردان تحت درمان با این دارو تا 6 ماه پس از قطع مصرف دارو نباید قصد بچه دارشدن داشته باشند.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان کچلی ناخن و پاها مقدار500 mg/day  بصورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود که این مقدار در عفونت های شدید تا دو برابر افزایش می یابد.

کودکان:

مقدار10 mg/kg/day  به صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 125 mg, 500 mg