گایافنزین

موارد مصرف

گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و عفونت های خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد که اثر خلط آوری دارو از طریق افزایش حجم و کاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه ها اعمال می شود. بنابراین گایافنزین ممکن است کارآیی بازتاب سرفه را افزایش دهد و خروج خلط را تسهیل می نماید.

فارماکوکینتیک

دارو به سهولت از دستگاه گوارش جذب و به شکل متابولیت های غیرفعال از طریق کلیه ها دفع می شود.

عوارض جانبی

اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع یا استفراغ، بثورات جلدی، درد معده و کهیر از عوارض نادر دارو هستند.

هشدارها

این دارو در کودکان تا سن 12 سالگی به سرفه مزمن یا پایدار (مشابه آسم) و یا سرفه همراه با موکوس، فقط با تجویز پزشک باید مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. برای کمک به رقیق شدن ترشحات ریه، بعد از هر بار مصرف دارو حداقل یک لیوان آب نوشیده شود.
  2. اگر پس از هفت روز درمان با این دارو سرفه ادامه یافت یا تب، بثورات جلدی، سردرد مداوم یا گلو درد همراه با سرفه بروز کرد به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 200 - 400 میلی گرم هر چهارساعت مصرف می شود.

 

کودکان 2 - 6 ساله:

مقدار 50 - 100 میلی گرم هر چهارساعت مصرف می شود.

 

کودکان 6 - 12 ساله:

 مقدار 100 - 200 میلی گرم هر چهارساعت مصرف می شود.

فرم های دارویی

Syrup: 100 mg/5ml