هالوتان

موارد مصرف

هالوتان به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

حداقل غلظت آلوئولی(MAC)  هالوتان هنگام مصرف با اکسیژن 0.75% و هنگام مصرف با نیتروزاکساید هفتاد درصد، 0.29% است. ضریب توزیع خون به گاز آن 2.5 است. تا حدود 20% مقدارمصرف آن در کبد متابولیزه می شود. بین 60 - 80 درصد آن به صورت تغیر نیافته از طریق ریه ها دفع می شود. زمان شروع اثر دارو سریع است.

عوارض جانبی

هالوتان ممکن است باعث سمیت کبدی به صورت یرقان خفیف تانکروز کبدی شود. داروهای بیهوش کننده همچنین ممکن است باعث اختلال در مهارت های روانی - حرکتی شوند. هذیان و توهم بعد از بیهوشی از عوارض نسبتا شایع هالوتان هستند. هیپوکسمی، کاهش فشار خون و آریتمی گذرا نیز ممکن است بروز نماید.

موارد منع مصرف

هالوتان در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلا به آن یا در افراد مستعد نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. در صورت وجود عیب کار کبد، یرقان، آسیب حاد ناشی از مصرف قبلی هالوتان، یا پورفیری، تجویز هالوتان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 2. مصرف هالوتان در زایمان واژینال توصیه نمی شود، مگر آنکه به شل شدن رحم نیاز باشد.
 3. هالوتان ضربان قلب و نبض و ترشحات بزاق و دستگاه تنفس را کاهش می دهد.
 4. هالوتان به میزان زیادی عضله قلب را به اثرات داروهای مقلد سمپاتیک، بخصوص کاتکل آمین ها، حساس می کند. این امر باعث افزایش خطر بروز آریتمی های بطنی شدید می گردد. داروهای مقلد سمپاتیک باید با احتیاط فراوان و مقدارکم در بیمارانی که هالوتان دریافت کرده اند، مصرف شوند.
 5. بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوم ممکن است بیشتر در معرض خطر آریتمی ناشی از مصرف هالوتان باشند.
 6. ین دارو باید توسط متخصص بیهوشی بکار رود و وسایل لازم جهت احیای قلبی - تنفسی باید در دسترس باشند. در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیمار توصیه می شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان هالوتان با آمینوگلیکوزیدها و عوامل مهارکننده عصبی - عضلانی، موجب تشدید شل شدن عضلات می گردد.
 • تجویز توام با تئوفیلین، ترکیبات تقویت کننده سیستم دوپامینی مثل لوودوپا و کاتکل آمین ها (دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین)، موجب بروز آریتمی می گردد.
 • مصرف توام فنی توئین با هالوتان ممکن است باعث افزایش سمیت کبدی ناشی از هالوتان شود.
 • مصرف همزمان هالوتان با خون حاوی ترکیبات ضد انعقادی سیترات و پلی میکسین ها توصیه نمی شود، زیرا احتمال بروز انسداد عصبی - عضلانی افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه
 1. قبل از تجویز دارو، از عدم مصرف قبلی دارو یا بروز عوارض نسبت به آن در بیمار باید اطمینان حاصل شود.
 2. تکرار تجویز دارو در فاصله زمانی کمتر از 3 ماه صحیح نمی باشد.
 3. تا 24 ساعت پس از مصرف دارو، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
 4. تا 24 ساعت پس از مصرف دارو، از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف  CNSباید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به منظور القاء بیهوشی مقدار مصرف باید برای هر فرد به طور جداگانه تعیین شود. برای نگهداری بیهوشی 0.5 - 1.5 درصد مصرف می شود.

کودکان:

برای القاء بیهوشی مقدار مصرف باید برای هر فرد بطور جداگانه تعیین شود.

فرم های دارویی

For Inhalation: 250 mg/Bottle