هگزامتیل ملامین

موارد مصرف

این دارو در درمان کارسینوم تخمدان به کار می رود.

مکانیسم اثر

ازنظر ساختمانی شبیه آلکیله کننده ها است و احتمالاً باعث مهار ساخت DNA و  RNAمی شود.

فارماکوکینتیک

جذب دارو سریع و خوب است. به دلیل متابولیسم سریع کبدی، حداکثر غلظت پلاسمایی دارو متغیر است. نیمه عمر دارو در فاز بتا 4.7 - 10.2 ساعت و زمان رسیدن به حداکثر غلظت 0.5 - 3 ساعت بوده و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

کم خونی، لکوپنی، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی، کاهش پلاکت های خون، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

هشدارها
  1. دارو باعث مهار فعالیت مغز استخوان و سمیت عصبی خفیف تا ملایم می شود.
  2. در صورت بروز خونریزی غیرعادی، مدفوع قیری و سیاه، خون در ادرار یا مدفوع و لکه های قرمز روی پوست باید به پزشک مراجعه شود.
تداخل های دارویی

هگزامتیل ملامین با داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (MAO) تداخل دارد.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت ادامه سمیت عصبی حتی بعد از کاهش مقدار مصرف، باید مصرف دارو قطع شود.
  2. میزان سمیت عصبی متناسب با مقدار مصرف است. سمیت عصبی با قطع مصرف دارو برگشت پذیر است. لازم است در فواصل درمان آزمایشات نورولوژیک انجام شود.
  3. برای کاهش عوارض گوارشی، دارو بعد از غذا میل شود.
مقدار مصرف

در درمان کارسینوم تخمدان  260 mg/m2/dayدر چهار نوبت منقسم بعد از هر نوبت غذا و موقع خواب به مدت 14 - 21 روز متوالی از یک دوره 28 روزه مصرف شود.

فرم های دارویی

Capsule: 100 mg