هیدرالازین

موارد مصرف

هیدرالازین برای درمان زیادی متوسط تا شدید فشار خون به کار می رود.

مکانیسم اثر

اثر عمده این دارو، گشاد کردن شریانچه ها است، ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب کاهش مقاومت محیطی می گردد و همچنین موجب کاهش بار قلب می شود.

فارماکوکینتیک

هیدرالازین پس از مصرف خوراکی بخوبی جذب می شود، ولی متابولیسم عبور اول کبدی دارد. پیوند دارو به پروتئین زیاد است. متابولیسم این دارو کبدی است. نیمه عمر هیدرالازین، 3 - 7 ساعت است که در نارسایی کلیه افزایش می یابد. اثر دارو از راه خوراکی پس از 45 دقیقه و از راه وریدی پس از 10 - 20 دقیقه شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر از راه وریدی 15 - 30 دقیقه و از راه خوراکی 1 - 2 ساعت است. طول اثر دارو از راه خوراکی یا وریدی 3 - 8 ساعت است. دفع این دارو کلیوی است.

عوارض جانبی

تاکی کاردی، احتباس مایعات، تهوع و استفراغ، سر درد، سندرم لوپوس اریتماتوز سیستمیک (با مصرف مقادیر بیش از 100 mg/day  به مدت طولانی)، بثورات جلدی، تب، تغییر در شمارش سلولهای خونی، نوریت محیطی و اختلالات خونی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در موارد بیماری عروق کرونر، حساسیت مفرط به هیدرالازین و بیماری دریچه میترال نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری عروق مغزی، آنوریسم آئورت، بیماری قلبی عروقی و عیب کار کلیه.
  2. با مصرف مقادیر کم هیدرالازین، کاهش بسیار سریع فشار خون ممکن است بروز کند.
  3. به منظور جلوگیری از بروز زیادی ناگهانی فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان باید بتدریج قطع شود
  4. اندازه گیری فشار خون در طول درمان با این دارو، در فواصل منظم ضروری است.
  5. در صورت مصرف این دارو به مدت طولانی، رفلکس تاکی کاردی و احتباس مایع ممکن است بروز نماید.
تداخل های دارویی

اثر دیازوکساید در صورت مصرف همزمان با هیدرالازین ممکن است تشدید شود.

نکات قابل توصیه
  1. مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
  2. این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آنرا کنترل می نماید. از اینرو، مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
  3. از مصرف سایر داروها، به ویژه داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

به عنوان پائین آورنده فشار خون، ابتدا  40 mg/day،  2 - 4 مقدار منقسم برای 2 - 4 روز اول و سپس 100 mg/day  در 2 - 4 مقدار منقسم برای بقیه روزهای هفته مصرف می شود. مقدار نگهدارنده، براساس کمترین مقدار مصرف موثر تنظیم می شود.

کودکان: به عنوان پائین آورنده فشار خون، 0.75 mg/kg/day  در 2 - 4 مقدار منقسم مصرف  می شود. سپس مقدار مصرف دارو، برحسب نیاز بیمار طی 3 – 4 هفته بتدریج تا حداکثر 7.5 mg/kg/day  یا 200 mg/day افزایش می یابد.

 

تزریقی

بزرگسالان:

به عنوان پائین آورنده فشار خون، مقدار5 - 40  میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود که برحسب نیاز، این مقدار تکرار می گردد.

کودکان:

به عنوان پائین آورنده فشار خون،1.7 - 3.5 mg/kg/day  در 4 - 6 مقدار منقسم تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg, 25 mg, 50 mg

 Injection: 20 mg