هیدروکلروتیازید

موارد مصرف

این دارو در درمان خیز (ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی همراه با آسیت) درمان با کورتیکوستروئید و استروژن و نیز بعضی از حالات عیب کار کلیه (از جمله سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد و نارسایی مزمن کلیه)، زیادی فشار خون (به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی) مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

جذب هیدروکلروتیازید پس از مصرف خوراکی نسبتاً سریع است. این دارو به صورت تغییر نیافته و تقریباً بطور کامل از طریق کلیه ها دفع می شود. نیمه عمر هیدروکلروتیازید 5.6 - 14.8 ساعت می باشد و اثر مدری آن پس از 2 ساعت شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر دارو 4 ساعت و طول اثر آن 6 - 12 ساعت است. اثر کاهنده فشار خون این دارو پس از 3 - 4 روز ممکن است ظاهر شود، ولی برای رسیدن به اثر مطلوب ممکن است تا 3 - 4 هفته زمان لازم باشد.

عوارض جانبی

کاهش فشار خون وضعیتی، اختلالات گوارشی، کاهش توانایی جنسی، کمی پتاسیم، منیزیم و سدیم خون، زیادی کلسیم خون، آلکالوز همراه کمی کلرور خون، زیادی اسید اوریک خون، نقرس، افزایش قند خون و کلسترول پلاسما با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود بی ادراری یا عیب کار کلیه و نوزادان مبتلا به یرقان باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. اندازه گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری است.
تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان کلستیرامین با هیدروکلروتیازید ممکن است جذب آن را مهار کند.
  • مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با هیدروکلروتیازید، به علت بروز کمی پتاسیم خون، ممکن است احتمال مسمومیت با دیژیتال را افزایش دهد.
  • مصرف همزمان این دارو با لیتیم، به علت کاهش کلیرانس کلیوی لیتیم، ممکن است سبب بروز مسمومیت با لیتیم شود.
  • مصرف همزمان داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، سیکلوسپورین و سایر داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم، مکمل های پتاسیمی و داروهای حاوی پتاسیم با هیدروکلروتیازید ممکن است سبب تجمع پتاسیم بویژه در بیماران مبتلا به بی کفایتی کلیه شود.
نکات قابل توصیه
  1. این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آنرا کنترل می نماید. از اینرو، مصرف این دارو ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
  2. احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد. بنابراین ممکن است مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی لازم باشد. بدون مشورت با پزشک رژیم غذایی نباید تغییر یابد.
  3. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
  4. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در اینصورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان مدر و آنتی دیورتیک در بزرگسالان، 25 - 100 میلی گرم 1 یا 2 بار در روز، یک روز در میان یا یکبار در روز به مدت 3 - 5 روز در هفته مصرف شود. به عنوان کاهنده فشار خون، 25 - 100 mg/day بصورت مقدار واحد یا در 2 مقدار منقسم مصرف می شود که این مقدار براساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

کودکان:

مقدار 1 - 2 mg/kg/day بصورت مقدار واحد یا در 2 مقدار منقسم مصرف می شود که این مقدار براساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 50 mg