هیدروکسی پروژسترون

موارد مصرف

این دارو برای سقط جنین عود کننده و سایر اختلالات قاعدگی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو از نظر ساختمانی شبیه پروژسترون است.

عوارض جانبی

به تک نگار پروژسترون مراجعه شود. ممکن است واکنش های موضعی در محل تزریق مشاهده شود. بندرت سرفه، تنگی نفس و اختلالات گردش خون پس از مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویی

به تک نگار پروژسترون مراجعه شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در سقط جنین عود کننده که به علت کمبود پروژسترون می باشد، 250 - 500 میلی گرم در هفته از راه عضلانی طی نیمه اول بارداری مصرف می شود.

فرم های دارویی

Injection: 250 mg/ml