اینترفرون بتا 1 ب

موارد مصرف

برای استفاده در بیماران سرپائی مبتلا به نوع متناوب بیماری مولتیپل اسکلروزیس به منظور کاهش تناوب و وخامت این بیماری مصرف می شود. این نوع بیماری با حملات عود کننده اختلالات عصبی همراه با بهبودی کامل یا ناقص مشخص می شود.

مکانیسم اثر

اینترفرون beta-1b پروتئینی دارای 165 اسیدآمینه ولی فاقد زنجیره جانبی کربوهیدرات موجود در اینترفرون انسانی می باشد. اینترفرون  beta - 1b، تکثیر لنفوسیت های T را کاهش می دهد و نشر اینترفرون گاما را متوقف می کند و آزاد شدن ساتیوکاینهایی که به اولیگودندروسیت ها آسیب می رساند را مهار می کند. در مقابل فعالیت لنفوسیت های T مهاری را افزایش می دهد. تصور می شود که اینترفرون گاما در حملات مولتیپل اسکلروزیس نقش دارد.

فارماکوکینتیک

با تزریق زیر جلدی غلظت سرمی این فرآورده بین 1 - 8 ساعت بعد از تجویز به حداکثر میزان (40 IU/ml)  خود می رسد. فراهمی زیستی از راه زیرجلدی معادل 50% می باشد.

نیمه عمر دارو بین 8 دقیقه تا 4.3 ساعت و حجم توزیع آن برابر 0.25 – 2.88L/kg می باشد. تزریق داخل وریدی دارو 3 بار در هفته برای دو هفته باعث تجمع دارو در سرم بیماران نمی شود.

عوارض جانبی

واکنش های موضعی در محل تزریق، سردرد، تب، لرز، سینوزیت، دل درد، فشار خون بالا، علائم شبه آنفلونزا، درد عضلانی، اسهال، یبوست، استفراغ و عوارض عصبی عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو، آلبومین انسانی یا هریک از اجزاء فرآورده از موارد منع مصرف این فرآورده می باشد.

هشدارها

مشابه اینترفرون beta - 1a می باشد.

نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود، در صورت آماده سازی باید فرآورده را در عرض 3 ساعت استفاده کرد.
  2. برای آماده سازی،  1.2ml از محلول رقیق کننده به داخل ویال تزریق شود. به آهستگی ویال چرخانیده شود تا دارو به طور کامل حل گردد. بعد از آماده سازی ویال حاوی محلول  0.25mg/ml می باشد.
  3. قبل از شروع درمان و همچنین با فواصلی در حین درمان انجام آزمایشات ذیل توصیه می شود: هموگلوبین، شمارش کامل و تمایزی گلبول های سفید، شمارش پلاکت ها، آزمون های فعالیت کبد.
  4. احتمال بروز علائم آنفلونزا وجود دارد. این علائم شامل تب، لرز، درد عضلانی و تعریق می باشد.
  5. ممکن است حساسیت به نور در بیمار ایجاد شود. لازم است اقدامات حفاظتی در این مورد به عمل آید.
مقدار مصرف

0.25 mg معادل 8 میلیون واحد یک روز در میان زیرجلدی تزریق شود.

فرم های دارویی

 Powder for injection: 0.3 mg (9.6 million IU)