اینترفرون گاما 1 ب

موارد مصرف

این دارو برای کاهش احتمال بروز و شدت عفونت های همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن و درمان پوکی استخوان شدید و بدخیم (برای تاخیر در زمان پیشرفت بیماری) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به تک نگار اینترفرون ها مراجعه شود.

 

 اینترفرون gamma - 1b دارای یک زنجیره پپتیدی با 140  اسیدآمینه می باشد. اگر چه اینترفرون ها دارای خواص مشترکی می باشند، ولی اینترفرون گاما دارای اثرات فعال کنندگی فاگوسیت ها (مثل تولید متابولیت های اکسیژن در داخل فاگوسیت ها) می باشد. تحقیقات نشان می دهد که اینترفرون گاما باعث افزایش متابولیسم اکسیداتیو ماکروفاژهای بافتی، افزایش سایتوتوکسیستی وابسته به پادتن و فعالیت سلول های کشنده طبیعی می شود. برخلاف اینترلوکین 4، اینترفرون گاما سطح IgE  و تولید کلاژن را کاهش می دهد. این فرآورده همچنین سطح سرمی اینترلوکین 2، ترشح H2O2 توسط منوسیت ها و نسبت سلول های  T4به سلول های T8 را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر این فرآورده 38 دقیقه، 2.9  ساعت و 5.9 ساعت به ترتیب برای تزریق داخل وریدی، داخل عضلانی و زیرجلدی می باشد. زمان لازم برای رسیدن به حداکثر غلظت با تزریق زیرجلدی و داخل عضلانی به ترتیب برابر با 7 و 4 ساعت است.

عوارض جانبی

کاهش تعداد گلبول های سفید، تب، لرز، جوش های پوستی، سردرد، سندرم شبه آنفلونزا، اسهال، تهوع، استفراغ، ناراحتی های قلبی و عصبی و واکنش های موضعی در محل تزریق از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط به اینترفرون گاما، محصولات باکتری E.Coli یا هریک از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. هنگام مصرف برای بیماران مبتلا به تشنج یا اختلالات CNS و بیماران قلبی و بیماران مبتلا به ضعف مغز استخوان، مالتیپل اسکلروزیس، لوپوس اریتماتوز سیستمیک احتیاط لازم به عمل آید.
  2. در صورت بروز واکنش حاد حساسیتی، مصرف دارو فوراً باید قطع و از روش های درمانی مناسب استفاده شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان و پرتودرمانی باعث کاهش شدید فعالیت مغز استخوان می شود.

نکات قابل توصیه
  1. انجام آزمایشات ذیل قبل از درمان و با فواصل 3 ماهه در حین درمان بیماران مبتلا به گرانولوماتوز توصیه می شود: آزمایشات خون شناسی (شمارش کامل سلول های خونی، شمارش تمایزی و پلاکت ها) و آزمایشات بیوشیمیائی (آزمایشات مربوط به فعالیت کلیه و کبد) و آزمایش ادرار.
  2. بهترین محل تزریق زیرجلدی در عضله دلتوئید یا ران می باشد.
  3. ویال فرآورده یک بار مصرف بوده، لذا مقدار استفاده نشده را باید دور ریخت.
  4. تمام اوقات این فرآورده باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری، ولی از انجماد آن باید جلوگیری کرد. از بهم زدن شدید فرآورده خودداری شود. اگر فرآورده بیش از 12 ساعت در دمای اتاق قرار گرفت، باید آن را دور ریخت.
مقدار مصرف

برای بیمارانی که سطح بدن آنها بیشتر از 0.5m2 می باشد، (1.5 million U/m2) 50 mcg/m2  و برای بیمارانی که سطح بدن آنها معادل یا کمتر از 0.5m2 می باشد،1.5mcg/Kg  سه بار در هفته باید زیرجلدی تزریق کرد (به طور مثال دوشنبه، چهارشنبه و جمعه). تجویز مقدار بیشتر توصیه نمی شود. اگر واکنش های شدید ظاهر شد، باید مقدار مصرف، (تا نصف مقدار فوق ) کاهش داد یا تا از بین رفتن این واکنش ها باید مصرف را قطع نمود.

فرم های دارویی

 Injection: 100 mcg (3 million units)