ایمنوگلوبولین داخل عضلانی

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

 

این فرآورده برای پیشگیری یا درمان هپاتیت A، پیشگیری یا تخفیف علائم سرخک، جبران نقص ایمنوگلوبولین های طبیعی، ایمنی انتقالی در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در معرض ابتلا به آبله مرغان، کاهش احتمال بروز سرخجه و ضایعات جنینی در دوران بارداری، و ضعف ایمنی شدید (نقص ایمنی مادرزادی، عفونتHIV، لوسمی، لنفوم، آنمی آپلاستیک، درمان با عوامل سایتوتوکسیک، پرتو درمانی یا مصرف مقادیر زیاد گلوکوکورتیکوئیدها) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده محلولی از ایمنوگلوبولین ها، مخصوصاً IgG، می باشد. میزان تاثیر این فرآورده در پیشگیری از هپاتیت A و سرخک به ترتیب 80 – 95% و 50% می باشد.

فارماکوکینتیک

حداکثر سطوح خونی ایمنوگلوبولین IgG تقریباً دو روز بعد از تزریق این فرآورده بدست می آید. نیمه عمر IgG در گردش خون افراد با سطوح طبیعی IgG معادل 23 روز است.

عوارض جانبی

درد و حساسیت موضع تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

این فرآورده برای افراد با سابقه واکنش های حساسیتی یا واکنش های شدید سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، و بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA و یا نقص انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها نباید تجویز شود.

هشدارها

این فرآورده فقط برای تزریق داخل عضلانی (ترجیحاً درعضله سرینی) می باشد و به دلیل احتمال بروز واکنش های شدید، باید از تزریق داخل وریدی اجتناب کرد.

تداخل های دارویی

 به دلیل تداخل اثر با واکسن های زنده ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق این فرآورده، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت تماس بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با سرخک، بلافاصله این فرآورده را باید تزریق و از مصرف واکسن سرخک برای این افراد باید خودداری کرد.
  2. برای افراد با سابقه واکنش های حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، این فرآورده باید با احتیاط مصرف شود.
  3. هنگام تزریق دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.
  4. فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
مقدار مصرف

هپاتیت A:

برای افرادی که با بیماران هپاتیت A تماس دارند، یک نوبت 0.02 ml/kg توصیه می شود. برای مسافرینی که قصد عزیمت به مناطق آلوده را دارند، برای حضور کمتر از سه ماه باید یک نوبت0.02 ml/kg  تزریق شود و برای حضور بیش از سه ماه، هر 4 - 6 ماه یک بار0.06 ml/kg  تزریق شود.

 

سرخک:

به منظور جلوگیری یا تخفیف علائم سرخک در افراد حساس که کمتر از شش روز قبل با سرخک تماس داشته اند، 0.25ml/kg تزریق و اگر کودک حساس مبتلا به نقص ایمنی نیز بود،0.5ml/kg  (حداکثر 15 میلی لیتر) تزریق شود.

 

نقص ایمنوگلوبولین:

استفاده از IGIV ارجحیت دارد، ولی در صورت فقدان IGIV می توان IGIM را مصرف کرد. مقدار اولیه 1.3 ml/kg  و بعد هر 3 یا 4 هفته 0.66 ml/kg  تزریق شود. بعضی از بیماران با فواصل کوتاهتری به IGIM نیاز دارند.

 

آبله مرغان :

در صورت فقدان ایمنوگلوبولین ضد آبله مرغان بلافاصله0.6 - 1.2ml/kg  تزریق شود.

 

سرخجه:

 مقدار0.55 ml/kg  درعرض 72 ساعت بعد از تماس توصیه شده است.

فرم های دارویی

Injection: 2, 10 ml vials