اپیکا

موارد مصرف

اپیکا به عنوان ماده قی آور در درمان اضطراری مصرف مقادیر بیش از حد داروها و درمان مسمومیت ها تجویز می شود.

مکانیسم اثر

اثر اپیکا عمدتاً ناشی از آلکالوئیدهای اصلی آن یعنی امتین و سفالین می باشد. این آلکالوئیدها از طریق موضعی سبب تحریک مخاط معده و از طریق مرکزی سبب تحریک منطقه ماشه ای گیرنده های شیمیایی (CTZ) در بصل النخاع شده و سبب بروز استفراغ می گردند.

فارماکوکینتیک

اثر دارو پس از 20 - 30 دقیقه شروع می شود. طول مدت اثر دارو 25 - 30 دقیقه می باشد. دارو به آهستگی از بدن دفع می گردد، به طوری که تا 60 روز پس از مصرف، این دارو در ادرار قابل تشخیص است.

عوارض جانبی

علائم مصرف بیش از حد عبارتند از اسهال، تهوع و یا استفراغ مداوم، کرامپ معده، اشکال در تنفس، خستگی غیرعادی و سفتی عضلات. در صورت جذب، دارو دارای اثرات قلبی است.

موارد منع مصرف
  1. این فرآورده در مسمومیت با مواد خورنده قوی (مانند اسیدها یا قلیایی ها) و نیز مسمومیت با مواد نفتی نباید مصرف شود.
  2. از مصرف این فرآورده در مواردی که احتمال آسپیراسیون محتویات معده وجود دارد، مانند اغما یاعدم هوشیاری بیمار، و نیز در صورت شوک احتمال بروز تشنج و بیماری قلبی عروقی باید خودداری کرد.
هشدارها
  1. این دارو در مواردی که احتمال آسپیراسیون وجود دارد، از جمله اغماء، باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
  2. در مسمومیت با اسیدها و مواد قلیایی قوی، باید با احتیاط فراوان و با در نظرگرفتن شرایط بیمار استفاده شود.
تداخل های دارویی

زغال فعال شده شربت اپیکا را جذب کرده و اثر قی آور آن را کاهش می دهد. اگر استفاده از هردو دارو ضرورت داشته باشد، زغال فعال پس از استفراغ ناشی از اپیکا داده شود. مصرف داروهای ضد استفراغ اثر این دارو را کاهش می دهد.

نکات قابل توصیه
  1. از مصرف همزمان این دارو با شیر یا نوشابه های گازدار باید خودداری شود.
  2. زغال فعال شده فقط پس از بروز استفراغ به دنبال مصرف شربت اپیکا باید مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان قی آور، مقدار 15 - 30 میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف می شود. می توان پس از 30 دقیقه یک مقدار واحد دیگر مصرف نمود، ولی در صورت عدم استفراغ باید شستشوی معده انجام گیرد.

کودکان:

 با سن 6 - 12 ماه 5 - 10 میلی لیتر، همراه با نصف لیوان آب و در کودکان 1 - 12 سال، مقدار 15 میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف می شود.

فرم های دارویی

Syrup: 0.14% Total Alkaloids