ایپراتروپیوم

موارد مصرف

ایپراتروپیوم برای درمان انسداد برگشت پذیر راه های هوایی به ویژه درمان برونشیت مزمن بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو با مهار گیرنده های موسکارینی باعث گشادی برونش می شود.

فارماکوکینتیک

ایپراتروپیوم جذب سیستمیک اندکی از طریق شش ها و دستگاه گوارش دارد. اثر دارو پس از 5 - 15  دقیقه شروع و طی 90 دقیقه (1 - 2 ساعت) به اوج خود می رسد. مدت اثر دارو معمولاً 3 - 4 ( در برخی از بیماران 6 - 8 ساعت) است. راه اصلی دفع ایپراتروپیوم از طریق مدفوع است و تا 90% از داروی استنشاق شده، خورده شده و بدون تغییر دفع می گردد. بخش جذب شده دارو از راه ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

گهگاه خشکی دهان و بندرت احتباس ادرار و یبوست ممکن است مشاهده شود.

هشدارها

در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته به دلیل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشیده شدن ایپراتروپیوم به طور مستقیم به داخل چشم، و یا ابتلای بیمار به هیپرتروفی پروستات، این دارو باید با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان ایپراتروپیوم با فرآورده های حاوی عوامل آنتی کولینرژیک ممکن است منجر به تشدید عوارض آنتی کولینرژیک شود.

نکات قابل توصیه
  1. از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق ائروسل، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث تحریک یا تاری دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند.
  2. در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو باید در فواصل معین زمانی مصرف شود.
  3. درصورت عدم بهبودی و یا بدترشدن علائم طی 30 دقیقه پس از استفاده دارو، فوراً به پزشک اطلاع داده شود
  4. محلول های استنشاقی ایپراترومپیوم را می توان با محلول کلرور سدیم 0.9% فاقد پرزرواتیو رقیق و از طریق دستگاه نبولایزر استنشاق نمود.
مقدار مصرف

اسپری استنشاقی:

در بزرگسالان 1 – 4 پاف هر 6 - 8 ساعت، برحسب نیاز مصرف می شود.

 

محلول ویژه نبولایزر:

بزرگسالان(COPD):

250 - 500 میکروگرم، 3 - 4  بار در روز (هر 6 تا 8 ساعت). در موارد شدید 500 میکروگرم هر 4 تا 8 ساعت.

بزرگسالان (آسم):

ابتدا 500 میکروگرم در صورت لزوم تکرار هر 6 تا 8 ساعت.

کودکان 5 تا 12 سال (آسم):

125 - 250 میکروگرم، در صورت لزوم تکرار هر 4 تا 6 ساعت.

فرم های دارویی

Solution for nebulization: 250 mcg/ml

Oral Inhaler: 20, 40 mcg/puff