ایپراتروپیوم - سالبوتامول

موارد مصرف

ترکیب ایپراتروپیوم و سالبوتامول در بیماران مبتلا به COPD در مواردی که بیمار علیرغم مصرف یک برونکودیلاتور همچنان دچار برونکواسپاسم بوده و نیازمند استفاده از یک برونکودیلاتور دیگر می باشد به کار می رود.

مکانیسم اثر

ترکیب ایپراتروپیوم و سالبوتامول با اعمال اثرات آنتی کولینرژیک و سمپاتومیمتیکی باعث کاهش برونوکواسپاسم می گردد. تجویز همزمان دو دارو اثر برونکودیالاتوری بیشتری را تولید می کند.

 

سالبوتامول:

یک داروی سمپاتومیمتیک می باشد که دارای اثر آگونیستی نسبتاً بالای اختصاصی بر روی گیرنده های بتا - دو می باشد. تحریک این گیرنده ها در عضلات صاف مجاری هوایی باعث فعال شدن آنزیم آدنیل سیکلاز و افزایش غلظت داخل سلولیcAMP  (آدنوزین مونوفسفات حلقوی) می شود. افزایش cAMP هم بطور مستقیم باعث کاهش غلظت یون کلسیم داخل سلولی می شود که نتیجه آن شل شدن عضلات صاف مجاری هوایی می باشد.

 

ایپراتروپیوم:

ایپراتروپیوم یک داروی آنتی لولینرژیک می باشد که در صورت مصرف از راه استنشاقی به جای اثر سیستمیک باعث یک اثر موضعی در مجاری هوایی می شود. این دارو از طریق کاهش تون واگ در عضلات صاف مجاری هوایی باعث اتساع مجاری هوایی می شود.

فارماکوکینتیک

سالبوتامول به سرعت و بطور کامل جذب می گردد. البته این که دارو عمدتاً از راه ریوی جذب می شود یا گوارشی چندان مشخص نمی باشد.  ایپراتروپیوم نه از سطح ریه ها و نه از طریق دستگاه گوارش جذب گردش خون سیستمکی نمی شود. شروع اثر ترکیب ایپراتروپیوم و سالبوتامول با افزایش 15 درصدی در FEV1، تقریباً 15 دقیقه پس از تجویز دارو مشخص می شود. حداکثر اثر فرآورده یکساعت پس از مصرف دوز دارو حاصل می شود. طول اثر این ترکیب 4 - 5 ساعت می باشد. برای اطلاع از سایر خصوصیات فارماکوکنیتیکی ایپراتروپیوم و سالبوتامول به تک نگارهای مربوطه مراجعه شود.

عوارض جانبی

عوارض این فرآورده می تواند ترکیبی از عوارض ناشی از ایپراتروپیوم به عنوان یک آنتی کولینرژیک وسالبوتامول به عنوان یک بتا - دو آگونیست باشد. برای اطلاعات بیشتر به تک نگارهای مربوطه مراجعه شود.

موارد منع مصرف

در بیماران با سابقه حساسیت به سالبوتامول و یا ایپراتروپیوم و یا آتروپین منع مصرف دارد.

هشدارها
  1. در مورد ایپراتروپیوم: در بیماران با سابقه گلوکوم با زاویه بسته بخصوص اگر بطور مستقیم به چشم ها اسپری شود می تواند باعث تشدید گلوکوم شود. همچنین مصرف دارو در بیماران مبتلا به هیپرپلازی پروستات و انسداد جریان ادرار از مثانه باید با احتیاط صورت گیرد.
  2. در مورد سالبوتامول: احتمال تشدید بیماری های قلبی عروقی بویژه در موارد آریتمی قلبی، عدم کفایت عروق کرونر و فشار خون بالا وجود دارد. بتا - دو آگونیست ها در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی نیز باید با احتیاط مصرف شوند. در بیماران دیابتی نیز بدلیل افزایش خطر کتواسیدوز سطوح قند خون باید تحت پایش باشد.
  3. خطر هیپوکالمی در بیماران دریافت کننده همزمان این دارو با تئوفیلین یا کورتیکوستروئیدها یا دیورتیک ها و نیز در بیماران مبتلا به هیپوکسی باید مورد توجه باشد.
تداخل های دارویی

تداخلات این فرآورده مربوط به تداخل ایپراتروپیوم و سالبوتامول با سایر داروها می باشد. مهمترین این تداخلات، تداخل ایپراتروپیوم با سایر داروهای آنتی کولینرژیک یا دارای اثرات آنتی موسکارینیک نظیر ضد افسردگی های سه حلقه ای و MAOIs، آنتی هیستامین ها، آنتی سایکوتیک های فنوتیازینی می باشد که منجر به تشدید عوارض آنتی کولنرژیک نظیر خشکی دهان، احتباس ادراری، تاری دید و یبوست، اغتشاش شعور و منگی بخصوص در سالمندان می گردد.

همچنین تداخل سالبوتامول با داروهای بتابلوکر می تواند منجر به مهار دو طرفه اثرات درمانی آنها گردد. برای سایر تداخلات دارویی به تک نگارهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شود.

نکات قابل توصیه
  1. از تماس اسپری دارو با چشم اجتناب کنید.
  2. دوز دارو را برحسب دستور پزشک مصرف نموده و از افزایش یا کاهش دوز خودداری کنید.
  3. دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید و از دو برابر کردن دوز بعدی اجتناب کنید.
  4. در صورتی که در طول این دارو بیماری شما بهبود نیافته و تشدید گردد به پزشک خود اطلاع دهید.
  5. قبل از مصرف اسپری را تکان دهید.
  6. مصرف دارو در کودکان زیر 12 سال توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

2 پاف از راه دهان، 4 بار در روز تا حداکثر 12  بار در 24 ساعت.

فرم های دارویی

Oral Inhaler: Ipratropium Bromide 20 mcg/puff + Salbutamol 100 mcg/puff