ایزوفلوران

موارد مصرف

ایزوفلوران به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

حداقل غلظت آلوئولی (MAC) ایزوفلوران هنگام مصرف با اکسیژن 1.15%  و هنگام مصرف با نیتروزاکساید هفتاد درصد، حدود 0.5% است. ضریب توزیع خون به گاز آن 1.43 ا ست. تا حدود 17%  مقدار مصرف آن در کبد متابولیزه می شود. حدود 95% آن به صورت تغیر نیافته از طریق ریه ها دفع می شود. زمان شروع اثر دارو سریع است.

عوارض جانبی

تضعیف پیشرونده تنفس، افت فشار خون و شل شدن عضله صاف رحم از عوارض مهم دارو می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلا به آن یا در افراد مستعد نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. ایزوفلوران با غلظت های بیهوش کننده ممکن است باعث شل شدن رحم شود.
 2. ایزوفلوران ضربان قلب و نبض را بویژه در بیماران جوان تر افزایش می دهد.
 3. در صورت وجود عیب کار کبد، یرقان یا آسیب کبدی ناشی از تماس قبلی با ایزوفلوران، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 4. این دارو باید توسط متخصص بیهوشی و در حضور وسایل و امکانات مورد نیاز جهت احیای قلبی - تنفسی بکار رود. در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیمار توصیه می شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها و عوامل مهارکننده عصبی - عضلانی، موجب تشدید شل شدن عضلات می گردد.
 • تجویز توام با ترکیبات تقویت کننده سیستم دوپامینی مثل لوودوپا و کاتکل آمین ها (دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین)، موجب بروز آریتمی می گردد.
 • مصرف توام فنی توئین با ایزوفلوران ممکن است باعث افزایش سمیت کبدی ناشی از دارو شود.
 • مصرف همزمان ایزوفلوران با خون حاوی ترکیبات ضد انعقادی سیترات و پلی میکسین ها توصیه نمی شود، زیرا احتمال بروز انسداد عصبی - عضلانی افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه
 1. ایزوفلوران عملکرد قلب را در بزرگسالان تضعیف نمی کند، ولی فشار خون را به دلیل انبساط عروق محیطی کاهش می دهد.
 2. در صورت مصرف ایزوفلوران برای ادامه بیهوشی، توصیه می شود غلظت آن به کندی افزایش یابد.
 3. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
 4. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای القاء بیهوشی 0.5 - 3 درصد و به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 1 - 3.5 درصد تجویز می شود.

کودکان:

مقدارمصرف در کودکان باید برای هر فرد بطور جداگانه تعیین شود.

فرم های دارویی

For Inhalation (100 ml)