ایزونیازید - پی

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

این دارو ترکیبی از سه داروی انتخاب اول برای درمان سل در مرحله اولیه (2 ماه اول درمان) می باشد.

مقدار مصرف

برای بزرگسالان با وزن کمتر از 40 کیلوگرم 3 قرص در روز، برای وزن 40 - 50 کیلوگرم 4 قرص در روز و برای وزن بالاتر از 65 کیلوگرم 6 قرص درروز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: Isoniazid 50 mg + Pyrazinamide 300 mg