ایزوسورباید دی نیترات

موارد مصرف

ایزوسورباید در پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی ایزوسور باید پس از مصرف قرص زیر زبانی  59 درصد و پس از مصرف قرص معمولی 22 درصد است. مقدار زیادی از این دارو در اولین عبور از کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر دارو از راه زیرزبانی 60 دقیقه و از راه خوراکی 4 ساعت است. اثرایزوسور باید از راه خوراکی پس از 14 - 40  دقیقه و از راه زیرزبانی پس از 2 - 5 دقیقه شروع می شود. طول اثر دارو از راه خوراکی 4 - 6 ساعت و از راه زیرزبانی 1 - 2 ساعت است. ایزوسور باید، پس از آنکه تقریباً بطور کامل متابولیزه شده از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

سردرد کوبنده، برافروختگی، سرگیجه و کمی فشار خون وضعیتی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کم خونی شدید، خونریزی مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، عیب شدید کار کلیه، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس اخیر قلبی.
 2. با مصرف طولانی مدت نیترات ها، ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد شود و در نتیجه، نیاز بیمار به دار و افزایش یابد. برای اطمینان از حفظ اثر مطلوب دارو، پیگیری دقیق وضعیت بیمار توصیه می شود.
 3. در صورت لزوم قطع مصرف دارو، به دنبال مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت، به منظور جلوگیری از بروز حمله واجهشی آنژین ناشی از قطع مصرف دارو، مقدار مصرف باید بتدریج کاهش داده شود.
 4. در صورت بروز تاری دید یا خشکی دهان یا تشدید آن، مصرف دارو باید قطع شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان ایزوسور باید با فرآورده های حاوی الکل، داروهای پا ئین آورنده فشار خون یا داروهای گشاد کننده عروق ممکن است کمی فشار خون ناشی از اثرات ایزوسور باید را تشدید کند.

نکات قابل توصیه
 1. قرص معمولی و پیوسته رهش ایزوسور باید با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف شود.
 2. به هنگام مصرف قرص زیرزبانی، تا زمانی که قرص حل نشده باشد، از خوردن یا نوشیدن باید خودداری شود.
 3. از جویدن و خردکردن قرص زیرزبانی و پیوسته رهش باید خودداری کرد.
 4. با بروز اولین علائم حمله آنژین، باید نشست و از قرص زیرزبانی استفاده نمود و در صورت بروز سرگیجه یا از حال رفتن، باید احتیاط نمود. اثر قرص زیرزبانی معمولاً طی 5 دقیقه ظاهر می شود.
 5. قرص های معمولی و پیوسته رهش ایزوسور باید، از حمله آنژین صدری جلوگیری می نمایند، ولی سبب رفع درد ناشی از حمله نمی شوند..
 6. به هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، باید احتیاط نمود.
 7. به هنگام ایستادن به مدت طولانی یا فعالیت بدنی همچنین در آب و هوای گرم باید احتیاط نمود.
 8. سر درد، عارضه معمولی نیترات ها است که با ادامه درمان کاهش می یابد. در صورت تداوم یا تشدید سردرد، مراجعه به پزشک ضروری است.
 9. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تا نوبت بعدی 2 ساعت (برای اشکال دارویی معمولی و زیرزبانی) یا 6 ساعت (برای قرص پیوسته رهش) فاصله باشد، از مصرف آن باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضد آنژین صدری، 5 - 20 میلی گرم از قرص معمولی هر 6 ساعت مصرف می شود که این مقدار برحسب نیاز و تحمل بیمار تنظیم می گردد. محدوده مصرف دارو 5 - 40 میلی گرم، 4 بار در روز است .به عنوان ضد آنژین 20 - 80 میلی گرم هر 8 - 12 ساعت از قرص پیوسته رهش و 2.5 - 5 میلی گرم هر 2 - 3 ساعت از قرص زیرزبانی مصرف می گردد.

فرم های دارویی

Extended Release Tablet: 40 mg

Tablet: 5 mg, 10 mg