ایزوسورباید مونونیترات

موارد مصرف

این دارو در درمان آنژین صدری مزمن مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

تقریباً %100 دارو از مجرای گوارش جذب می شود. نیمه عمر دارو حدود 5 ساعت و شروع اثر آن پس از مصرف قرص پیوسته رهش 30 دقیقه می باشد. طول مدت اثر دارو با مصرف پیوسته رهش 12 ساعت می باشد. این دارو از طریق کلیه دفع می گردد.

عوارض جانبی

تاری دید، خشکی دهان، سردرد شدید یا طولانی، بثورات جلدی، برافروختگی، تهوع یا استفراغ و کمی فشار خون وضعیتی، بی قراری و تاکی کاردی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کم خونی شدید، خونریزی مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس اخیر قلبی.
 2. با مصرف طولانی مدت نیترات ها، ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد شود و در نتیجه، نیاز بیمار به دارو افزایش یابد. لذا پیگیری دقیق وضعیت بیمار ضروری است.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان ایزوسور باید با فرآورده های حاوی الکل، داروهای کاهنده فشار خون یا داروهای گشاد کننده عروق ممکن است اثرات کاهنده فشار خون ناشی از ایزوسور باید را تشدید نماید.

نکات قابل توصیه
 1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
 2. دارو باید همراه با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف شود.
 3. از جویدن و خرد کردن قرص پیوسته رهش باید خودداری کرد.
 4. قرص های پیوسته رهش ایزوسور باید، از حمله آنژین صدری جلوگیری می نمایند، ولی سبب رفع درد ناشی از حمله نمی شوند.
 5. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، اگر تا زمان مصرف نوبت بعدی کمتر از 6 ساعت باقی مانده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری نمود.
 6. قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
 7. هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.
 8. در صورت تداوم یا تشدید سردرد، مراجعه به پزشک ضروری است.
 9. به هنگام ایستادن به مدت طولانی یا فعالیت بدنی و همچنین در آب و هوای گرم باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضد آنژین صدری، ابتدا 30 - 60 میلی گرم یکبار در روز مصرف می شود.  مقدار مصرف پس از چند روز تا 120 میلی گرم یکبار در روز برحسب نیاز و تحمل بیمار افزایش می یابد.

فرم های دارویی

Extended Release Tablet: 60 mg