لاتانوپروست

موارد مصرف

این دارو به منظور کاهش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم با زاویه باز و زیادی فشار داخل چشم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک آنالوگ صناعی دینوپروست (پروستاگلاندین F) است.

عوارض جانبی

لاتانوپروست ممکن است سبب افزایش تدریجی مقدار پیگمان قهوه ای در عنبیه، به علت افزایش محتوای ملانین در ملانوسیت ها، شود. تغییر رنگ در چشم بیماران دارای عنبیه های رنگی متفاوت مشهود تر می باشد و ممکن است در بعضی از بیماران دائمی باشد. تیرگی، ضخیم شدن و بزرگ شدن پلک ها، تاری دید، سوزش و خارش، پرخونی ملتحمه، احساس وجود جسم خارجی در چشم، ادم و قرمزی پلک، دوبینی، ترس از نور، ترشح از چشم، پارگی شبکیه و خونریزی زجاجیه، ازعوارض مصرف این دارو می باشد.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز حساسیت و عوارض در چشم، باید به پزشک مراجعه نمود.
  2. قبل از استفاده از محلول، عدسی های تماسی باید از چشم خارج شوند.
  3. مالش دادن گوشه های داخلی چشم پس از مصرف دارو، از جذب سیستمیک دارو جلوگیری می کند.
مقدار مصرف

یک قطره از محلول چشمی یکبار در روز هنگام عصر چکانده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Solution: 50 mcg/ml