لوامیزول

موارد مصرف

لوامیزول در درمان آلودگی به کرم های گرد، به ویژه اسکاریس، و نیز آلودگی کرم های قلابدار مصرف می شود. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن در بیماری های عفونی باکتریایی یا ویروسی، آرتریت روماتوئید و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان بیماری های بدخیم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

لوامیزول با فلج ساختن عضلات کرم موجب دفع آن می شود. به عنوان محرک سیستم ایمنی، از طریق تعدیل پاسخ های ایمنی سلولی موجب بهبود کار سلول های T می شود.

فارماکوکینتیک

لوامیزول به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. غلظت پلاسمایی دارو 1.5 - 4 ساعت پس از مصرف دارو به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو  3 - 4ساعت است و بطور گسترده در کبد متابولیزه شده و عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می گردد.

عوارض جانبی

مصرف دارو در درمان آلودگی به کرم های روده معمولاً به خوبی تحمل می شود و عوارض جانبی دارو محدود به تهوع، استفراغ، دردشکم، سرگیجه و سردرد می شود.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به عیب شدید کار کبد یا اختلال های خونی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت ابتلای بیمار به ضعف مغز استخوان، عفونت و حساسیت به لوامیزول، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. قبل از شروع درمان، شمارش کامل گلبول های خون و پلاکت ها توصیه می شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل ممکن است موجب بروز واکنش ها ی شبه دی سولفیرام شود. مصرف همزمان لوامیزول با فنی توئین و وارفارین ممکن است موجب بروز افزایش غلظت پلاسمایی فنی توئین و افزایش فعالیت ضد انعقادی وارفارین شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو در درمان آسکاریاز 150 میلی گرم به صورت مقدار واحد می باشد. در درمان آلودگی به کرم های قلابدار یا آلودگی ها ی توام 300 میلی گرم طی یک یا دو روز مصرف می شود.

 به عنوان محرک سیستم ایمنی در بیماری ها ی بدخیم (معمولاً همراه با فلوئورواوراسیل) 50 میلی گرم هر 8 ساعت برای 3 روز مصرف می شود که این دوره 7 - 30 روز پس از اعمال جراحی آغاز و هر 14 روز تکرار می شود.

(فلوئورواوراسیل پس از 21 - 34 روز بعد از جراحی مصرف می شود). مقدار مصرف این دارو در درمان آرتریت روماتوئیدی 2.5 mg/kg است.

کودکان:

در درمان آسکاریاز 3 mg/kg  به صورت مقدار واحد می باشد و در درمان آلودگی به کرم های قلابدار 2.5 mg/kg  بصورت مقدار واحد مصرف می شود که در صورت شدید بودن آلودگی این مقدار مصرف 7 روز بعد دوباره تکرار می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 50 mg (as HCI)

Syrup: 40 mg/ 5 ml (as HCI)