لوودوپا - بی

موارد مصرف

این دارو در درمان بیماری پارکینسون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

لوودوپا، پیش ساز دوپامین است و عمدتاً با افزایش دوپامین در استریاتوم عمل می کند. بنزرازید، دکربوکسیلاسیون لوودوپا را مهار نموده و لذا میزان تبدیل آن به دوپامین را در بافت های محیطی کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

لوودوپا به سرعت به دوپامین تبدیل می شود. تقریباً66 - 74  درصد بنزرازید از مجرای گوارش جذب می شود. اثر دارو معمولاً 2 - 3 هفته پس از مصرف شروع می شود. 53 - 64 درصد بنزرازید از طریق ادرار و تقریباً30%  از طریق مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی

کاهش حرکات بدن، حرکت غیرعادی پلک چشم، حرکات غیرارادی عضلات صورت، افسردگی، دیسکینزی، لرزش عضلات، حملات پسیکوتیک، اگرانولوسیتوز، آنژین صدری، آریتمی، تشنج، اشکال در بلع، زخم دوازدهه، تغییرات ECG، برافروختگی، خونریزی گوارشی، اسپاسم عضلات گردن و پشت، کاهش فشار خون، لکوپنی، فلبیت و کاهش فشار خون و ضعیتی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری شدید قلبی - عروقی، سابقه ملانوم، افسردگی روانی، پسیکوز، سابقه انفارکتوس میوکارد و آریتمی دهلیزی و بطنی، قرحه گوارشی و عیب کار کلیه.
  2. مقدار مصرف این دارو باید برای هر فرد بطور جداگانه تعیین شود. مصرف لوودوپا حداقل 12 ساعت قبل از شروع درمان با این دارو باید قطع شود.
تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این ترکیب ممکن است منجر به کاهش شدید فشار خون شود.
  • داروهای مقلد سمپاتیک در بیمارانی که تحت درمان با این دارو هستند، منع مصرف دارد.
نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. از قطع مصرف بدون مشورت با پزشک باید خودداری نمود.
  2. ممکن است برای دستیابی به پاسخ درمانی مطلوب، چند هفته تا چند ماه وقت نیاز باشد.
  3. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود. مگر اینکه زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر شود.
  4. در صورت بروز خواب آلودگی و همچنین هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا نیستند، ابتدا 100 میلی گرم لوودوپا و 25 میلی گرم بنزرازید دو بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف بهینه دارو در روز، 400 - 800 میلی گرم لوودوپا و 100 - 200 میلی گرم بنزرازید در 4 - 6 مقدار منقسم است. بعنوان نگهدارنده، 200 میلی گرم لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف می شود. در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا هستند، ابتدا با 15% مقدار مصرف روزانه لوودوپا، درمان شروع می شود که در 4 - 6 مقدار منقسم باید مصرف شود. به عنوان نگهدارنده 200 میلی گرم لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 125 mg (Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg)

Tablet: 62.5 mg (Levodopa 50 mg + Benserazide 12.5 mg)

Tablet (Forte): 250 mg (Levodopa 200 mg + Benserazide 50 mg)