لیندن

موارد مصرف

شامپوی لیندن برای درمان ناشی از شپش انسانی گونه کاپیتیس (شپش سر) وفتیروس پوبیس (شپش زهار) و تخم آنها مصرف می شود. لوسیون لیندن برای درمان آلودگی ناشی از سارکوپتس اسکابیه (جرب) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به دنبال جذب پوستی دارو از پوسته کیتینی بندپایان، سیستم عصبی تحریک شده و منجر به تشنج و مرگ آنها می شود.

فارماکوکینتیک

لیندن به میزان قابل توجهی از طریق پوست جذب می شود. متابولیسم دارو کبدی است و از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود. لیندن در بافت چربی بدن ذخیره می شود.

عوارض جانبی

عوارضی همچون التهاب پوست که قبل از درمان وجود نداشته است، بثورات پوستی و علائم مسمومیت CNS با مصرف این دارو گزارش شده است. تداوم خارش پوست بعد از قطع مصرف دارو نیز ممکن است مشاهده شود.

هشدارها
  1. در صورت وجود اختلالات تشنجی، حساسیت به دارو و بثورات پوستی یا پوست مجروح یا ملتهب باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. مصرف لیندن در شیرخواران و کودکان باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا خطر بروز اثرات سمی با مصرف موضعی دارو در کودکان، بیشتر از بزرگسالان است.
  3. جذب لیندن در افراد سالخورده به دلیل افزایش نفوذپذیری پوست آنها ممکن است افزایش یابد.  به علاوه افراد سالخورده به ویژه با سابقه حملات تشنجی ممکن است نسبت به اثرات سمی CNS دارو حساستر باشند.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان سایر فرآورده های پوستی مانند کرم ها، لوسیون ها، پمادها یا روغن ها ممکن است جذب پوستی لیندن را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه
  1. به علت سمی بودن دارو از تماس آن با دها ن و چشم ها باید خودداری گردد.
  2. برای به حداقل رسانیدن جذب سیستمیک دارو، از مصرف آن روی زخم های باز مانند خراشیدگی ها،  بریدگی ها یا زخم های پوست یا پوست سر باید اجتناب گردد.
  3. برای جلوگیری از آلودگی مجدد، از لباس هائی که به تازگی با آب خیلی داغ شسته یا خشک شوئی شده اند، باید استفاده گردد.
  4. برای خارج کردن اجساد شپش ها و تخم آلوده آنها، موها پس از خشک شدن با یک شانه دندانه ریز باید شانه شوند.
  5. از مصرف شامپو لیندن بطور معمول باید اجتناب گردد.
  6. در صورت تماس نزدیک با افراد دیگر از جمله اعضای خانواده، درمان همزمان آنها نیز ضروری است.
  7. این دارو نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود.
مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان:

به عنوان ضد جرب، مقدار کافی از لوسیون از گردن به پائین (در نوزادان احتمال آلودگی سر نیز وجود دارد) یکبار روی پوست خشک مالیده می شود و پس از 8 - 12 ساعت با آب شسته می شود. به عنوان شپش کش، مقدار کافی از شامپو ( 15 - 60 میلی لیتر با توجه به کوتاه یا بلند بودن موها) یک بار به مو و پوست یا مناطق آلوده سر و اطراف مناطق مودار مالیده می شود و پس از 4 - 5 دقیقه با آب کافی شستشو می گردد. در صورت نیاز یک هفته بعد مصرف شامپو تکرار می شود.

فرم های دارویی

Lotion: 1%

Shampoo: 1%