لیپید انفوزیون

موارد مصرف

این دارو به عنوان منبع کالری و اسیدهای چرب ضروری برای بیمارانی که به مدت زمان طولانی نیاز به تغذیه از طریق تزریقی دارند، استفاده می شود.

هشدارها
  1. سایر مواد فقط هنگامی که سازگاری آنها با این فراورده تائید شده باشد، می توانند به این فرآورده اضافه شوند.
  2. مصرف این فرآورده ممکن است با نتایج آزمایشات بیوشیمیایی از قبیل اندازه گیری گازها و کلسیم خون تداخل ایجاد نماید.
  3. در مواردی که بیمار مبتلا به اختلال در متابولیسم چربی می باشد، بررسی های روزانه برای اطمینان از پاکسازی کامل پلاسما از چربی انجام شود.
  4. این فرآورده نبایستی بیش از 60% نیاز کالری روزانة بدن را تشکیل دهد.
  5. در شروع درمان، بیمار باید برای هر گونه واکنش آلرژیک سریع از قبیل دیسپنه، سیانوز و تب به دقت تحت نظر قرار گیرد.
عوارض جانبی

ترومبوفلبیت، افزایش چربی خون، سیانوز، گر گرفتگی، درد سینه، تهوع، استفراغ، اسهال، هپاتومگالی، دیسپنه، سپسیس با مصرف این دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

ابتدا با مقدار 1 g/kg/day شروع و با مقادیر 0.5 – 1 g/kg/day افزایش می یابد تا به حداکثر 2.5 g/kg/day از محلول 10% و یا 3 g/kg/day از محلول 20% برسد.

حداکثر سرعت انفوزیون 0.25 g/kg/hour یا (1.25 ml/kg/hour از محلول 20%) می باشد. سرعت انفوزیون نباید بیش از 50/ml/hour در محلول 20% و یا 100 ml/hour در محلول 10% باشد.

برای پیشگیری از کمبود اسیدهای چرب (8 – 10 درصد کالری تام مورد نیاز) مقدار 500 ml دو بار در هفته با سرعت 1 ml/min به مدت 30 دقیقه انفوزیون می شود که به 500 ml در طی 4 – 6 ساعت افزایش می یابد.

 

کودکان:

ابتدا با مقدار 0.5 - 1 g/kg/day شروع و با مقادیر 0.5 g/kg/day افزایش می یابد تا به حداکثر 3 - 4 g/kg/day برسد.

حداکثر سرعت انفوزیون 0.25 g/kg/hour یا (1.25 ml/kg/hour از محلول 20%) می باشد.

برای پیشگیری از کمبود اسیدهای چرب (8 – 10 درصد کالری تام مورد نیاز) مقدار 5 – 1- ml/kg/day با سرعت 0.1 ml/min و سپس تا 100 ml/hour انفوزیون می شود.

 

توجه:

در شروع انفوزیون می توان از سرعت آهسته تر در 10 – 15 دقیقه ابتدایی استفاده نمود (0.1 ml/min برای محلول 10%).

اشکال دارویی

Injection solution : 10% , 20%