لوپرامید

موارد مصرف

این دارو از راه خوراکی به عنوان ضد اسهال در درمان کمکی اسهال مزمن و حاد و همچنین در کنترل کولوستومی و ایلئوستومی به منظور کاهش حجم تخلیه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

لوپرامید یک آنالوگ اوپیوئید است که حرکات مجرای گوارش را مهار نموده و ممکن است ترشحات دستگاه گوارش را نیز کاهش دهد.

فارماکوکینتیک

در حدود 40 درصد از دارو از مجرای گوارش جذب می شود. این دارو در کبد متابولیزه شده و از طریق مدفوع و ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف دارو حدود 10 ساعت است.

عوارض جانبی

یبوست، خواب آلودگی، گیجی، خستگی، خشکی دهان، دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، بثورات جلدی و واکنش های حساسیت مفرط با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و در نوجوانان (به دلیل متغیر بودن پاسخ درمانی در این گروه سنی) نباید مصرف شود. این دارو در کودکان کوچکتر از 2 سال نیز نباید مصرف شود.

هشدارها

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: در مواردی که باید از مهار حرکات دودی اجتناب نمود (بویژه هنگامی که یبوست وجود دارد)، در بیماران مبتلا به اتساع شکم، بیماری حاد التهابی روده یا کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و بیماران مبتلا به اسهال خونی.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با کوتریموکسازول، فراهمی زیستی لوپرامید را افزایش می دهد.

نکات قابل توصیه
  1. در طول درمان با این دارو، مصرف مقدار زیاد مایعات به منظور پیشگیری از دهیدراتاسیون و خشکی دهان توصیه می شود.
  2. در طول مصرف دارو، هنگام رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در اسهال حاد، مقدار اولیه 4 میلی گرم و سپس به دنبال هر بار دفع مدفوع (با مشاهده اولین مدفوع شل)، مقدار 2 میلی گرم مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف دارو16 mg/day  است. مقدار مصرف معمول دارو6 - 8 mg/day  می باشد. در اسهال مزمن، مقدار مصرف اولیه4 - 8 mg/day  در مقادیر منقسم می باشد که مقدار مصرف به تدریج بر اساس نیاز بیمار تنظیم می گردد. حداکثر مقدار مصرف16 mg/day  است.

کودکان:

مقدار مصرف این دارو در کودکان 4 - 8 سال، یک میلی گرم سه یا چهار بار در روز به مدت 3 روز و در کودکان 9 - 12 سال، 2 میلی گرم چهار بار در روز به مدت 5 روز می باشد. در بعضی از منابع، مقدار مصرف در کودکان 2 - 5 سال، یک میلی گرم سه بار در روز توصیه شده است.

فرم های دارویی

Tablet or Capsule: 2 mg