لوزارتان

موارد مصرف

این دارو برای درمان زیادی فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

لوزارتان یک آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II از نوع غیرپپتیدی است که تمایل زیادی برای گیرنده AT1 دارد. این دارو اثرات منقبض کننده عروق و ترشح کننده آلدوسترون ناشی از آنژیوتانسین  IIرا از طریق مهار پیوند آنژیوتانسین II با گیرندهAT1  مسدود می نماید. انسداد این گیرنده سبب افزایش فعالیت رنین پلاسما و افزایش غلظت آنژیوتانسین II درپلاسما می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو پس از مصرف خوراکی بخوبی جذب می شود. فراهمی زیستی این دارو حدود 33 درصد است.  98درصد از دارو به پروتئین پلاسما پیوند می یابد. لوزارتان دارای اثر عبور اول کبدی است که در نتیجه آن یک متابولیت فعال کربوکسیلیک اسید با قدرت10 - 40  برابر ترکیب مادر ایجاد می شود که مسئول اصلی اثرات فارماکولوژیک است.

نیمه عمر دارو 2 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن 6 - 9 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی برای دارو حدود یک ساعت و برای متابولیت آن حدود 2 - 4 ساعت است. طول مدت اثر دارو 6 ساعت می باشد. 35 درصد دارو از راه کلیه و حدود 60 درصد آن از راه مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

سرگیجه، عفونت مجاری تنفسی فوقانی (سرفه، تب و گلو درد)، سر درد، درد پشت، اسهال و احتقان بینی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: عیب کار کبد، تنگی شریان کلیه و بیماران مبتلا به فقر سدیم یا کاهش حجم خون.
  2. در طول مصرف این دارو، اندازه گیری فشار خون بیمار ضروری است.
تداخل های دارویی

در بیمارانی که از مدرها استفاده می کنند، کاهش علامتی فشار خون پس از شروع درمان با لوزارتان بروز می نماید.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو حتی در صورت احساس بهبودی نیز باید مصرف شود.
  2. این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. از این رو مصرف آن ممکن است به مدت طولانی ضروری باشد. قبل از قطع مصرف دارو باید با پزشک مشورت شود.
  3. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در اینصورت، مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
  4. مشکوک شدن به بارداری، مراجعه به پزشک ضروری است.
  5. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خودداری نمود.
  6. هنگام مصرف فرآورده های حاوی الکل، به دلیل خطر بروز دهیدراسیون و کاهش شدید فشار خون، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان مقدار اولیه، 50 میلی گرم یکبار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف در بیماران مبتلا به کاهش حجم خون و عیب کار کبد، مقدار اولیه 25 میلی گرم یکبار در روز می باشد. به عنوان مقدار نگهدارنده25 - 100 mg/day  بصورت یکبار در روز یا در دو مقدار منقسم، مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 25 mg, 50 mg