لاینسترنول

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

این دارو برای پیشگیری از بارداری و درمان اختلالات قاعدگی ناشی از عدم تعادل هورمون مصرف می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به تک نگارهای پروژسترون و کنتراسپتیوها مراجعه شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 5 - 10 mg/day  به مدت10 - 14  روز در هر سیکل 28 روز قاعدگی مصرف می شود.

فرم های دارویی

 Tablet: 0.5 mg