مافناید

موارد مصرف

این فرآورده به عنوان درمان کمکی برای سوختگی های درجه دوم و سوم بکار می رود.

مکانیسم اثر

مافناید سولفونامیدی است که دارای اثر باکتریواستاتیک علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت شامل پسودوموناس آئروژنوزا و سویه های خاصی از میکرب های بی هوازی می باشد. فعالیت این دارو در حضور چرک، سرم و تغییرات اسیدی محیط تغییر نخواهد کرد.

فارماکوکینتیک

از طریق نواحی بدون عروق جذب و به سرعت متابولیزه و از طریق کلیه ها دفع خواهد شد.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک، درد یا سوزش در محل استفاده، اسیدوز و افزایش کلراید سرم، افزایش تهویه و میزان تنفس، تضعیف مغز استخوان، حمله حاد پورفیری از عوارض جانبی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت حساسیت مفرط به آن نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در صورت نارسایی حاد کلیوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. کم خونی همولیتیک کشنده مرتبط با کمبود G6PD گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده برای مصرف خارجی می باشد و از تماس آن با چشم ها باید اجتناب گردد.
  2. به دلیل اینکه دارو مهار کننده کربنیک انیدراز می باشد و ممکن است اسیدوز متابولیک ایجاد کند، لذا در بیماران با سوختگی های وسیع درجه دو یا سوختگی های مثبت عمیق و در بیماران مبتلا به نارسائی کلیوی و ریوی باید تعادل اسید و باز را کنترل نمود. اگر اسیدوز ایجاد و کنترل آن سخت باشد، مصرف دارو باید برای 24 تا 48 ساعت قطع شود تا با مایع درمانی تعادل اسید و باز مجدداً برقرار گردد.
  3. مصرف این دارو موجب افزایش رشد باکتری ها و قارچ های غیرحساس می گردد و احتمال عفونت ثانویه افزایش می یابد.
  4. احتمال بروز واکنش های شبه آلرژیک و آنافیلاکتیک در بعضی از بیماران، مخصوصاً در بیماران آسمی و آتوپیک وجود دارد.
  5. در صورت امکان، بیمار روزانه باید حمام کند.
مقدار مصرف

یک یا دو بار در روز لایه ای به ضخامت 1.5 میلی متر با استفاده از یک دستکش استریل بر سطح محل تمیز شده سوختگی مالیده شود. همیشه سطح نواحی سوخته با این دارو باید پوشانیده شود. در صورت پاک شدن سطح، مجدداً فرآورده باید مصرف شود. معمولاً پوشش سطح سوختگی لازم نیست، ولی در صورت لزوم، فقط از لایه نازکی برای پوشش استفاده می گردد. درمان باید تا پیشرفت مناسب بهبودی یا تا زمان آمادگی برای پیوند ادامه یابد.

فرم های دارویی

Cream: 112 mg/g (85 mg base)