مبندازول

موارد مصرف

مبندازول در درمان آلودگی به کرم های نخی، گرد، شلاقی، قلابدار مصرف می شود.

مکانیسم اثر

مبندازول موجب تخریب میکروتوبول های سیتوپلاسمی انگل و در نتیجه مهار برداشت گلوکز توسط کرم بالغ و در نهایت مرگ انگل می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو خیلی کم از راه دستگاه گوارش جذب می شود. با این وجود جذب خوراکی دارو ممکن است در حضور غذا، به ویژه غذاهای چرب، افزایش یابد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

به ندرت درد شکم، اسهال و واکنش های حساسیت مفرط (شامل گزانتوم، بثورات جلدی، کهیر و آنژیوادم)، با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کبد، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در درمان کرمک، قبل از شروع درمان و یک هفته پس از آن، باید ناحیه اطر اف مقعد به منظور یافتن تخم کرم، بویژه در بیمارانی که علائم عفونت در آنها پایداراست، بررسی شود.
  3. آزمون مدفوع در درمان آلودگی به کرم های گرد، شلاقی و کاپیلاریاز، قبل و 1 - 3 هفته پس از درمان به منظور تعیین کارایی درمان ممکن است ضروری باشد.
  4. شمارش تام گلبول های خون در ماه اول درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت مصرف این دارو برای درمان کرمک بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس های خواب و رختخواب، بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نکند.
  2. در درمان آلودگی های داخل بافت ها (مانند کیست ها)، این دارو در مقادیر زیاد همراه با غذا، به ویژه غذاهای چرب باید مصر ف شود تا مقدار بیشتری از دارو جذب شود.
  3. بیماران مبتلا به آلودگی کرم های قلابدار و شلاقی، باید به صورت مکمل مقادیری آهن دریافت دارند.
  4. قرص های مبندازول را باید کاملاً جوید و با مقداری آب مصرف نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان و کودکان:

مبندازول در درمان آلودگی به کرم های نخی (مانند کرمک) در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از 2 سال به مقدار 100 میلی گرم در یک نوبت مصرف می شود. در صورت بروز مجدد عفونت، ممکن است یک مقدار مصرف ثانویه 2 - 3 هفته بعد ضروری باشد. مصرف دارو در کودکان با سن کمتر از  2سال توصیه نمی شود. مقدار مصرف دارو در درمان آلودگی به کرم های شلاقی، کرم های گرد (مانند آسکاریس) و کرم های قلابدار در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از 2 سال 100 میلی گرم دوبار در روز برای 3 روز می باشد.

فرم های دارویی

Chewable Tablet: 100 mg