مبورین

موارد مصرف

این دارو در درمان سندرم روده تحریک پذیر مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو دارای اثر ضد اسپاسم با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف مجرای گوارش می باشد.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی دارو پس از 1 - 3 ساعت ایجاد می شود. 75% از دارو به آلبومین پلاسما پیوند می یابد. دارو بطور کامل متابولیزه می شود و متابولیت ها از راه ادرار دفع می شوند.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به ایلئوس پارالیتیک نباید مصرف شود.

هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی و کلیوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

مقدار مصرف

مقدار 135 میلی گرم سه بار در روز از راه خوراکی قبل از غذا مصرف می شود.

فرم های دارویی

 Tablet: 135 mg