ملفالان

موارد مصرف

ملفالان در درمان کارسینومای تخمدان، پستان، بیضه و میلوم مولتیپل مصرف می شود.

مکانیسم اثر

ملفالان داروی آلکیله کننده است و در چرخه سلولی عمدتاً باعث ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و RNA و مهار ساخت پروتئین می شود. همچنین تا حدی دارای فعالیت کاهنده ایمنی نیز می باشد.

فارماکوکینتیک

جذب خوراکی آن ناقص و متغیر است. در مایعات و بافت های بدن غیرفعال شده ولی در خون به مدت شش ساعت فعال باقی می ماند. نیمه عمرآن تقریبا 90 دقیقه است. دفع آن از طریق کلیه و مدفوع می باشد.

عوارض جانبی

نوتروپنی یا عفونت و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع این دارو است.

هشدارها

در صورت وجود انفیلتراسیون سلولی، تومور مغز استخوان و سابقه درمان با داروهای سمی برای سلول یا پرتو درمانی طی 3 - 4 هفته قبل از مصرف ملفالان، دارو با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. مقدار مصرف این دارو باید بر اساس نیازهای فردی هر بیمار و مبتنی بر پاسخ های بالینی و میزان کاهش فعالیت مغز استخوان، به خصوص به علت جذب غیرقابل اطمینان ملفالان، تنظیم شود.
  2. آشامیدن آب کافی و گاهی تجویز آلوپورینول به منظور جلوگیری از نفروپاتی در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم توصیه می شود. همچنین ممکن است قلیایی کردن ادرار نیز لازم شود.
  3. توصیه می شود که در صورت بروز لکوپنی، کاهش گلبول های سفید یا پلاکت خون، درمان با ملفالان قطع شود. هنگامی که نتایج معاینات بالینی و آزمایشگاهی رضایت بخش گردید می توان درمان را ادامه داد.
مقدار مصرف

در میلوم مولتیپل مقدار 0/15 mg/kg/day به مدت هفت روز مصرف می شود که یک دوره وقفه تجویز حداقل سه هفته ای به دنبال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده0.05 mg/kg/day  خواهد بود.

در روش دیگر مقدار0.25 mg/kg/day  برای چهارروز مصرف می شود که یک دوره استراحت 2 - 4 هفته ای به دنبال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده 2 – 4 mg/day است.

در روش سوم مقدار مصرف 7 mg/m2/day یا 0.25 mg/kg/day به مدت 5 روز می باشد که هر 5 – 6 هفته یکبار تکرار می شود. تنظیم مقدار مصرف باید طوری باشد که حداقل اثر کاهنده گویچه های سفید و پلاکت ها بروز نماید. در درمان کارسینوم تخمدان  0.2 mg/kg/day به مدت 5 روز مصرف می شود که هر4 - 6  هفته، در صورت بازگشت تعداد سلول های خونی به مقدار طبیعی، تکرار می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 2 mg