واکسن مننگوکوک A+C

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی واکسن ها ضروری است.

 

این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه عفونت های  Neisseria Meningitidis (مننژیت، سیتی سمی) در افراد با سن بیش از 2 سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند، به کار می رود.

 در مورد افراد زیر واکسیناسیون باید در نظر گرفته شود، افرادی که با بیماران مننگوککی تماس دارند (همراه پیشگیری مناسب با آنتی بیوتیک ها)، کارکنان پزشکی و آزمایشگاهی که احتمال تماس با عامل بیماری زا برای آنها وجود دارد، مسافرینی که قصد عزیمت به نواحی آلوده را دارند، بیماران دارای نقص در جزء انتهایی کمپلمان و بیماران فاقد طحال فعال، نیروهای نظامی طی آموزش عمومی، دانشجویان ساکن خوابگاه ها حجاج بیت ا...الحرام و زوار عتبات عالیات، در بیماران HIV مثبت قبل از بروز نقص ایمنی.

مکانیسم اثر

این واکسن حاوی پلی ساکاریدهای Neisseria Meningitidis  گروه های A و C است و باعث تحریک سیستم ایمنی برای تولید پادتن های ضد مننگوککی A و C در انسان می شود.

 

ایمنی زائی:

تزریق این واکسن باعث افزایش پادتن های ضد مننگوککی به میزان 4 برابر در 95% افراد می شود. مصونیت 10 - 14 روز بعد از واکسیناسیون ایجاد می شود و برای مدت 3 سال باقی می ماند، اگر چه سطوح پادتن ها مربوطه در طی این مدت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

عوارض جانبی

واکنش های سیستمیک شامل سر درد، ناخوشی، تب، لرز، آدنوپاتی زیر بغل می باشند و درد، قرمزی و تورم در ناحیه تزریق واکنش های موضعی نسبت به این واکسن هستند.

موارد منع مصرف

در صورت بارداری، ابتلا به بیماری های حاد و حساسیت به هر یک از اجزاء واکسن نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی این واکسن ممکن است قادر به ایجاد پاسخ ایمنی مناسب نباشد.
  2. به دلیل عدم ایجاد پادتن کافی، این فرآورده برای استفاده در کودکان با سن کمتر از 2 سال توصیه نمی شود ولی برای مصونیت کوتاه مدت ممکن است کودکان 3 - 24 ماهه با مصرف دو نوبت واکسن با فاصله 3 ماهه از یکدیگر واکسینه شوند. برای این کودکان باید 2 - 3  سال بعد مجدداً واکسیناسیون انجام گیرد.
نکات قابل توصیه
  1. تزریق واکسن ممکن است در همه افراد مصونیت ایجاد نکند.
  2. در تمام اوقات واکسن را باید در دمای 2 – 8 درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری کرد. فقط از محلول همراه واکسن برای رقیق کردن باید استفاده کرد و آنقدر تکان داده شود تا پودر واکسن کاملاً حل گردد. از انجماد واکسن جلوگیری شود. در صورت عدم مصرف بعد از 24 ساعت باید آن را دور ریخت.
مقدار مصرف

از راه زیرجلدی تزریق شود و به دلیل نامشخص بودن بی ضرری و تاثیر این واکسن، از تز ریق داخل پوستی، داخل عضلانی و داخل وریدی خودداری شود. مقدار لازم برای مصونیت، تزریق زیرجلدی 0.5 میلی لیتر از واکسن می باشد.

فرم های دارویی

 Injection