مروپنم

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های هوازی و بی هوازی ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی حساس به آن شامل عفونت های داخل شکم، مننژیت، عفونت های مجاری تنفسی، سپتی سمی، عفونت های پوست و بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری و عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک بتالاکتام کارباپنم است که تفاوت آنها با پنی سیلین ها در وجود کربن اشباع به جای گوگرد در حلقه 5 ضلعی مولکول است. مکانیسم اثر این دارو شبیه پنی سیلین هاست و طیف اثر آن وسیع می باشد.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر پلاسمایی دارو حدود 1 ساعت است. این دارو بطور وسیع در بدن انتشار می یابد و وارد مایع مغزی - نخاعی و صفرا می شود. مروپنم در برابر دهیدروپپتیداز I کلیه مقاومتر از ایمی پنم است و نیازی به مصرف همزمان سیلاستاتین با این دارو نیست. دفع دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

عوارض جانبی گزارش شده برای مروپنم مشابه عوارض سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام است که شامل واکنش های حساسیت مفرط، عوارض گوارشی، عفونت های ناشی از ارگانیسم های مقاوم (از جمله کولیت پسودوممبران)، عوارض عصبی و عوارض پوستی می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

مروپنم در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

پروبنسید دفع کلیوی این دارو را مهار می کند و غلظت پلاسمایی آن را افزایش می دهد.

نکات قابل توصیه

قرمزی، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق ممکن است بروز کند.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

از راه تزریق وریدی آهسته (طی 5 دقیقه) یا انفوزیون وریدی مقدار 500 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود که در پنومونی ناشی از بستری شدن در بیمارستان و سپتی سمی و عفونت های بیماران نوتروپنیک این مقدار دو برابر می شود. در درمان مننژیت 2 گرم هر 8 ساعت و در درمان عفونت های ریوی مزمن که بدتر شده اند تا 2 گرم هر 8 ساعت مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با سن 3 ماه تا 12 سال مقدار10-20 mg/kg  هر 8 ساعت بصورت تزریق آهسته وریدی (طی 5 دقیقه) یا انفوزیون مصرف می شود. مقدار مصرف در درمان مننژیت 40 mg/kg هر 8 ساعت و در درمان عفونت های ریوی مزمن که بدتر شده اند،25-40 mg/kg  هر 8 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف دارو برای کودکان با وزن بیش از 50 کیلوگرم مشابه بزرگسالان است.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 500 mg, 1 g (as Trihydrate)