متیل دوپا

موارد مصرف

متیل دوپا در درمان زیادی فشار خون همراه داروهای مدر مصرف می شود. همچنین در بحران زیادی فشار خون، زمانی که درمان فوری مورد نیاز نباشد، نیز بکار می رود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد که اثر این دارو در کاهش فشار خون، بعلت تبدیل آن به آلفا - متیل نوراپی نفرین باشد. آلفا - متیل نوراپی نفرین از طریق مرکزی سبب کاهش عبور جریان سمپاتیک و در نتیجه کاهش فشار خون می شود.

فارماکوکینتیک

جذب متیل دوپا از مجرای گوارش متغیر است. متیل دوپا به طور گسترده در نرون های آدرنرژیک مرکزی به آلفا - متیل نوراپی نفرین تبدیل می شود. نیمه عمر آن در افراد سالم در مرحله آلفا 1.7 ساعت و در افراد مبتلا به بی ادراری در مرحله آلفا 3.6 ساعت می باشد. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر پس از مصرف مقدار واحد 4 - 6 ساعت و پس از مصرف مقادیر متعدد 2 - 3 روز است. طول اثر دارو با مصرف یک مقدار واحد خوراکی 12 - 24 و با مصرف مقادیر متعدد 24 - 48 ساعت است. متیل دوپا از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

خشکی دهان، تسکین، افسردگی، خواب آلودگی، اسهال، احتباس مایعات، کاهش توانایی جنسی، آسیب کبدی، کم خونی همولیتیک، سندرم شبه اریتماتوز، پارکینسون، بثورات جلدی و گرفتگی بینی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماری فعال کبد (هپاتیت حاد و سیروز فعال) نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: سابقه کم خونی همولیتیک ناشی از بیماری خود ایمنی، سابقه بیماری کبدی همراه با مصرف قبلی متیل دوپا وعیب کار کلیه و فئوکروموسیتوم.
 2. آزمون کومبس ممکن است در 20 درصد بیماران تحت درمان با دارو مثبت شود که این حالت می تواند با آزمون سازگاری متقابل خون های دهنده و گیرنده تداخل نماید.
 3. در طول مصرف دارو، شمارش سلول های خون و آزمون فعالیت کبد ممکن است ضروری باشد.
 4. اندازه گیری فشار خون در فواصل منظم در طول درمان با این دارو ضروری است.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان متیل دوپا با داروهای بیهوش کننده عمومی ممکن است اثر پائین آورنده فشار خون متیل دوپا را افزایش دهد.
 • مصرف همزمان متیل دوپا با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز، ممکن است سبب تحریک پذیری بیش از حد شود.
 • در صورت مصرف همزمان فنیل افرین با متیل دوپا، ممکن است اثر پائین آورنده فشار خون متیل دوپا و اثر بالا برنده فشار خون فنیل افرین افزایش یابد.
نکات قابل توصیه
 1. مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
 2. این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. از این رو مصرف آن ممکن است به مدت طولانی ضروری باشد.
 3. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خودداری نمود.
 4. در صورت بروز تب، مراجعه به پزشک ضروری است.
 5. برای به حداقل رساندن اثر تسکین بخشی متیل دوپا، هر گونه افزایش در مقدار مصرف دارو باید در نوبت عصر انجام گیرد.
 6. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در اینصورت، مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
 7. هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان پائین آورنده فشار خون، ابتدا مقدار 250 میلی گرم 2 یا 3 بار در روز به مدت 2 روز مصرف می شود و پس از آن در فواصل زمانی بیش از 2 روز تا زمان حصول پاسخ مناسب، این مقدار تنظیم می گردد. بعنوان نگهدارنده 500 mg/day  تا2 g/day  در 2 - 4 مقدار منقسم مصرف می شود. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا  3 g/day است.

کودکان:

به عنوان پائین آورنده فشار خون، ابتدا 10 mg/kg  در 2 - 4 مقدار منقسم مصرف می شود که پس از آن در فواصل زمانی بیش از 2 روز تا حصول پاسخ مناسب، این مقدار تنظیم می گردد.بیشینه مقدار مصرف در کودکان  65 mg/kg یا  3 g/day است.

فرم های دارویی

Tablet: 250 mg