مکسی لتین

موارد مصرف

مکسی لتین برای درمان آریتمی بطنی مخاطره آمیز از جمله تاکی کاردی بطنی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو کانال های سریع سدیم را در بافت های قلبی، بویژه شبکه پورکفژ، بدون تداخل سیستم اوتونوم مسدود می نماید. مکسی لتین سرعت افزایش و میزان پتانسیل عمل و اتوماتیسیته در فیبرهای پورکنژ را کاهش داده و طول پتانسیل عمل را کوتاه می نماید.

فارماکوکینتیک

این دارو بخوبی از مجرای گوارش جذب می شود و دارای متابولیسم عبور اول کبدی کم می باشد. حدود 60 – 75 درصد از دارو به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد. حدود 85 درصد از دارو در کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر دارو 10 - 12 ساعت بوده و اثر دارو 30 دقیقه تا 2 ساعت است. این دارو از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

درد قفسه سینه، انقباضات زود رس بطنی، تنگی نفس، سرگیجه یا منگی، بیقراری، لرزش دستها، اشکال در راه رفتن، سوزش سر دل، تهوع و استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.

 

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: انسداد درجه 2 یا 3 گره AV بدون ضربان ساز و شوک کاردیوژنیک
  2. ثبت نوار قلبی در طول مصرف این دارو ضروری است.
  3. در بیماران مبتلا به عیب شدید کار کبد و نارسایی احتقانی شدید قلب، کاهش مقدارم صرف دارو ممکن است ضروری باشد.
  4. توصیه می شود تنظیم مقدار مصرف دارو، حداکثر هر2 - 3  روز صورت گیرد.
نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. مصرف ایندارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
  2. هیچیک از نوبت های مصرف دارو نباید فراموش شود. 
  3. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، در صورتی که طی چهار ساعت به یاد آورده شود، آن نوبت باید مصرف شود. درغیر اینصورت، از مصرف نوبت بعدی و دو برابر کردن آن باید خودداری گردد.
  4. در صورت نیاز به انجام عمل جراحی (مانند جراحی دهان و دندان) یا در موارد اورژانس باید احتیاط نمود.
  5. هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، به علت احتمال بروز سرگیجه، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان آریتمی بطنی، ابتدا 200 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف در فواصل مشخص به 50 - 100 میلی گرم هر 2 - 3 روز برحسب نیاز و تحمل بیمار افزایش یا کاهش می یابد.

فرم های دارویی

Capsule: 100 mg