مایکونازول

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان کاندیدیاز جلدی و مهبلی - فرجی ناشی از کاندیدا آلبیکنس و سایر گونه های کاندیدا، درمان کرم های حلقوی آلوده کننده بدن (تینا کورپوریس)، دست (تینا مانوم)، پا (تینا پدیس)، کشاله ران (تینا کروریس) یا ناخن (تینا گویوم) و همچنین درمان پتریازیس ورسیکالر مصرف می شود.

مکانیسم اثر

مایکونازول یک ایمیدازول متوقف کننده رشد قارچ است که با توجه به غلظت ممکن است باعث مرگ قارچ نیز گردد. دارو بیوسنتز ارگوسترول یا سایر استرول ها را مهار می کند و باعث ایجاد آسیب در غشاء سلولی قارچ و تغییر نفوذپذیری آن می شود که می تواند به از دست دادن اجزا ضروری داخل سلول منجر شود. همچنین دارو بیوسنتز تری گلیسیرید و فسفولیپیدهای قارچ را مهار می نماید. بعلاوه این دارو با مهار فعالیت آنزیم های اکسیداتیو و پراکسیداتیو باعث افزایش غلظت داخل سلولی پراکسید هیدروژن تا حد سمی می شود که این امر ممکن است به مرگ سلول کمک نماید. این دارو تبدیل بلاستوسپورها را به شکل میسلی مهاجم در کاندیدا آلبیکنس متوقف می کند.

فارماکوکینتیک

مقادیر جزئی مایکونازول پس از استعمال داخل مهبل، به طور سیستمیک جذب می شود.

عوارض جانبی

بثورات جلدی، تاول، سوزش و قرمزی و خارش همراه با سایر علائم تحریک پوست که قبل از مصرف موضعی مایکونازول وجود نداشته است، از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها
  1. از تماس دارو با چشم ها و غشاهای مخاطی باید اجتناب گردد.
  2. در صورت بروز حساسیت به دارو منافع مصرف در برابر مخاطرات آن باید سنجیده شود.
  3. در سه ماهه دوم و سوم بارداری یک دوره درمانی یک هفته ای به جای درمان های کوتاه مدت تر توصیه می شود.
نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان حتی در صورت بهبودی علایم بیماری باید کامل گردد.
  2. چنانچه مصرف یک نوبت از دارو فراموش گردید، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر آنکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد.
  3. اقدامات بهداشتی در طول درمان برای بهبودی عفونت و ممانعت از عود مجدد آن باید رعایت گردد.
  4. به طور معمول درمان همسر بیمار ضروری نیست، مگر آنکه علائم موضعی خارش التهاب پوست نواحی تناسلی بروز نماید.
مقدار مصرف

در بزرگسالان یک اپلیکاتور پر (5 گرم) از کرم واژینال هنگام خواب به مدت 7 - 14 روز مصرف می شود که در صورت نیاز دوره درمان تکرار می شود. کرم مایکونازول برای درمان کاندیدیاز پوستی با تیناکورپورس، تینا کروریس یا تیناپدیس دو بار در روز (صبح و عصر) و در درمان تیناورسیکالر یکبار در روز به مدت 10 روز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Topical Cream: 2%

Vaginal Cream: 2%