مینوکسیدیل سیستمیک

موارد مصرف

این دارو در درمان زیادی شدید فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

مینوکسیدیل یک گشادکننده عروق محیطی با اثر مستقیم است که مقاومت عروق محیطی را کاهش می دهد و سبب افت فشار خون می شود.

فارماکوکینتیک

در حدود 90 درصد از یک مقدار مصرف خوراکی از مجرای گوارشی جذب می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو 4.2 ساعت است، اگر چه اثر دارو ممکن است تا 75 ساعت باقی بماند، این دارو به میزان زیاد در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق ادرار و به شکل متابولیت دفع می گردد.

عوارض جانبی

احتباس آب و سدیم، افزایش وزن، ادم محیطی، تاکی کاردی، افزایش رویش مو، افزایش برگشت پذیر کراتینین و نیتروژن اوره خون و گاهی اختلالات گوارشی و بثورات جلدی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر با احتیاط فراوان مصرف شود: نارسایی احتقانی قلب، بی کفایتی عروق کرونر از جمله آنژین صدری، انفوزیون پری کارد، فئوکروموسیتوم و عیب کار کلیه.
  2. اندازه گیری فشار خون در فواصل منظم در طول درمان و اندازه گیری وزن بیمار (به منظور تشخیص احتباس سدیم و آب) ضروری است.
تداخل های دارویی
  • اثرات کاهنده فشار خون این دارو، در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای پائین آورنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
  • در صورت مصرف همزمان مینوکسیدیل با داروهای مقلد سمپاتیک مسدود کننده گیرنده بتا، کاهش شدید فشار خون در حالت ایستاده ممکن است بروز کند.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان کاهنده فشار خون، ابتدا5 mg/day  بصورت مقدار واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود که برحسب نیاز بیمار، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به عنوان نگهدارنده، 10 - 40 mg/day بصورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

 

کودکان:

در کودکان تا 12 سال، ابتدا0.2 mg/kg/day  بصورت مقدار واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود که برحسب نیاز بیمار، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به عنوان نگهدارنده0.25 - 1 mg/kg/day  بصورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg