میتوتان

موارد مصرف

میتوتان در درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی (غیرقابل جراحی) و سندرم کوشینگ مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اثر آن ممکن است در ارتباط با کاهش فعالیت غده فوق کلیوی باشد.

فارماکوکینتیک

تقریباً 35 – 40 درصد جذب خوراکی داشته و در تمام بافت ها منتشر می شود. متابولیسم آن کبدی و کلیوی است. نیمه عمر دارو 18 - 159 روز است. کاهش غلظت 17- هیدروکسی کورتیکوستروئید طی 2-3 روز پس از شروع درمان ممکن است شش هفته طول بکشد. غلظت های پلاسمایی قابل اندازه گیری این دارو حتی 6 - 9 هفته پس از خاتمه درمان نیز باقی می ماند.

عوارض جانبی

نارسایی بخش قشری غده فوق کلیوی، تیره شدن پوست، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، کاهش اشتها، افسردگی روانی، تهوع و استفراغ، بثورات جلدی و خستگی از عوارض شایع میتوتان هستند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود عفونت نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در موارد ابتلا به بیماری های کبدی، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است لازم باشد.
  2. اگر جراحت، عفونت یا سایر بیماری ها بروز نمایند به علت احتمال بروز نارسایی غده فوق کلیوی، ممکن است به تجویز داروهای استروئیدی نیاز باشد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان میتوتان با داروهای مضعف دستگاه عصبی مرکزی ممکن است باعث تشدید اثرات دارو شود. گلوکوکورتیکوئیدها، مینرالوکورتیکوئیدها و کورتیکوتروپین (ACTH) با اثرات میتوتان تضاد دارند.

نکات قابل توصیه
  1. درمان اولیه تا زمانی که مقدار مصرف تثبیت شود، باید در بیمارستان صورت گیرد.
  2. مقدار مصرف دارو باید با توجه به میزان حداکثر قابل تحمل برای هر بیمار و مبتنی بر وجود عوارض جانبی و بهبود پاسخ های بالینی تنظیم شود.
  3. معمولاً در بیماران تحت درمان با میتوتان درمان با گلوکوکورتیکوئیدها لازم می شود. درمان با مینرالوکورتیکوئیدها نیز به خصوص در درمان طولانی مدت ممکن است لازم شود. پس از خاتمه درمان با میتوتان، تا زمانی که عملکرد بخش قشری غده فوق کلیوی به حالت عادی برنگشته است، درمان با استروئیدها را باید ادامه داد.
  4. به نظر میرسد که درمان مداوم با حداکثر میزان قابل تحمل میتوتان موثرتر از درمان متناوب است.
  5. مدت درمان نیز به پاسخ های بالینی بستگی دارد. تنها15  درصد بیمارانی که با حداکثر مقدار قابل تحمل به مدت سه ماه درمان شده ولی به درمان پاسخ نداده اند، با ادامه درمان پاسخ بالینی نشان می دهند.
  6. توصیه می شود که در صورت بروز شوک یا ضربه شدید فوراً و به طور موقت درمان با میتوتان قطع شود و استروئید تجویز گردد. زیرا ممکن است کاهش فعالیت غده فوق کلیوی، پاسخ طبیعی به این استرس ها را مختل نماید.ر
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی مقدار مصر ف اولیه 8 – 10 g/day است که در سه یا چهار مقدار منقسم مصرف می شود. این مقدار را می توان تا بروز عوارض جانبی افزایش داد. باید توجه داشت که حداکثر مقدار قابل تحمل دارو بین 2-16 g/day  متغیراست. برای درمان سندرم کوشینگ مقدار شروع 3 – 6 g/day  در سه یا چهار مقدار منقسم است و مقدار نگهدارنده 0.5 گرم دوبار در هفته تا 2 g/day متغیر می باشد.

کودکان:

به عنوان درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی مقدار 0.1 – 0.5 mg/kg و یا 1-2 g/day در مقادیر منقسم مصرف می شود که به تدریج به 5 – 7 g/day  افزایش می یابد.

فرم های دارویی

Tablet: 500 mg