مولگراموستیم

موارد مصرف

این دارو برای درمان یا پیشگیری از نوتروپنی در بیمارانی که داروهای شیمی درمانی تضعیف کننده مغز استخوان دریافت می کنند و جهت کاهش دوره نوتروپنی در بیمارانی که تحت عمل پیوند مغز استخوان هستند، مصرف می شود.

عوارض جانبی

درد عضلانی، تب و لرز، دیسپنه، بثورات جلدی و اختلالات گوارشی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. در بیماران مبتلا به بیماری ریوی، احتباس مایع و نارسایی قلب باید با احتیاط مصرف شود.
  2. آزمون شمارش تام سلول های سفید طی مصرف دارو باید صورت گیرد.
  3. بیمارانی که فاکتور محرک دریافت می کنند، باید تحت نظارت پزشک مجرب و آشنا به شیمی درمانی باشند.
  4. احتیاط های لازم جهت پیشگیری از بروز آلرژی باید به کار گرفته شود. در صورت بروز آلرژی شدید یا واکنش آنافیلاکتیک، مصرف فاکتور باید قطع و درمان مناسب جایگزین شود.
  5. فاکتورهای محرک کلنی نباید طی 24 ساعت قبل یا پس از مصرف آخرین دوز شیمی درمانی یا طی 4 ساعت قبل یا پس از رادیوتراپی به دلیل حساسیت ذاتی سلول های خونساز در حال تقسیم به داروهای شیمی درمانی سیتوتوکسیک و اشعه رادیوتراپی مصرف شود.
نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان باید کامل شود.
  2. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، حتماً باید با پزشک مشورت شود.
  3. طی درمان با دارو، بیمار باید تحت نظار ت دقیق پزشک باشد.
  4. در صورت بروز علائم و نشانه های عفونت (شامل تب ولرز) سریعاً باید با پزشک مشورت شود.
مقدار مصرف

به عنوان داروی کمکی در درمان ضد نئوپلاسم 5 - 10 mcg/kg/day به صورت زیر جلدی تزریق می شود که به مدت 7 - 10 روز ادامه می یابد. پس از پیوند مغز استخوان، مقدار مصرف 10 mcg/kg/day طی4 - 6  ساعت از راه انفوزیون وریدی مصرف می شود که به مدت 30 روز ادامه می یابد. جهت درمان نوتروپنی، دوز اولیه 5 mcg/kg/day  از راه جلدی مصرف می شود.

فرم های دارویی

For Injection: 0.15 mg, 0.4 mg