منوبنزون

موارد مصرف

این فرآورده برای دپیگمانتاسیون نهائی در ویتیلیگو گسترده بکار می رود.

مکانیسم اثر

مکانیسم اثر دپیگمانتاسیون این دارو نامعلوم است. منوبنزون باعث ترشح ملانین از ملانوسیت ها می شود و ممکن است باعث تخریب ملانوسیت ها و دپیگمانتاسیون دائمی شود.

عوارض جانبی

تحریک، سوزش و التهاب پوست از عوارض جانبی این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فرآورده یا به عنوان جایگزین هیدروکینون نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو دپیگمانته کننده قوی بوده و نباید به عنوان سفید کننده آرایشی بکار رود.
  2. این فرآورده برای مصرف خارجی است. از تماس آن با چشم ها باید جلوگیری شود.
  3. بعد از مصرف این دارو، پوست برای تمام مدت عمر حساس خواهد شد، لذا در صورت تماس با نور خورشید باید از فرآورده های ضد آفتاب استفاده شود.
  4. دپیگمانتاسیون بعد از 1 - 4 ماه درمان با منوبنزون کامل خواهد شد. اگر نتایج درمان رضایت بخش نبود، مصرف دارو باید قطع شود. در صورت مطلوب بودن دپیگمانتاسیون، مصرف (معمولاً فقط 2 بار در هفته) باید به منظور حفظ دپیگمانتاسیون تداوم یابد.
مقدار مصرف

2 - 3 بار در روز یک لایه نازک از کرم باید روی نواحی پیگمانته گذاشته و ماساژ داده شود.

فرم های دارویی

Cream: 20%