واکسن اوریون

موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگار كلي واكسن ها ضروري است.

 

اين واكسن براي ايجاد ايمني فعال برعليه اوريون در كودكان با سن بيش از 12 ماه و بعضي از بزرگسالان مصرف مي شود. واكسن MMR براي ايجاد مصونيت برعليه سرخك، سرخجه و اوريون نسبت به هر كدام از اين واكسن ها به تنهايي ترجيح داده مي شود.

مکانیسم اثر

واكسن اوريون حاوي ويروس هاي زنده ضعيف شده Mumps از سويه Jeryl Lynn مي باشد كه از كشت سلولي جنين جوجه بدست مي آيد. اين واكسن در افراد حساس بعد از 2 - 3 هفته يك نوع عفونت اوريون غيرقابل انتقال ايجاد مي كند. پادتن هاي ايجاد شده برعليه اين عفونت بدن را در برابر عفونت هاي بعدي محافظت مي كند.

 

ايمني زائي:

بعد از تزريق واكسن در 95% افراد و به مدت حداقل 15 سال مصونيت ايجاد مي شود.

عوارض جانبی

احساس گزگز يا سوزش در محل تزريق بروز مي كند. در بعضي از افراد نيز تب ملايم، لنفادنوپاتي متوسط يا اسهال مشاهده مي شود.

موارد منع مصرف

بارداري، حساسيت نسبت به يكي از اجزا واكسن (مثل تخم مرغ)، وجود بيماري تنفسي يا ساير عفونت هاي فعال همراه تب، مصرف همزمان با گلوكوكورتيكوئيدها و داروهاي كاهنده سيستم ايمني، ابتلا به سرطان هاي بدخيم مغز استخوان يا سيستم لنفاوي، نقص اوليه يا اكتسابي سيستم ايمني، سل فعال درمان نشده، سابقه فاميلي نقص ايمني مادرزادي يا وراثتي از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند. همچنين به دليل وجود ويروس زنده در اين واكسن، افراد مبتلا به نقص ايمني ناشي از بيماري AIDS يا هر گونه تظاهر باليني عفونت  HIV، نقص ايمني سلولي، كمبود يا اختلال در گاماگلوبولين هاي خون نبايد اين واكسن را براي كودكان مبتلا به عفونت HIV فاقد تظاهر باليني تزريق نمود.

هشدارها
  1. از واكسن براي انجام آزمون جلدي حساسيت تاخيري نبايد استفاده كرد، براي اين منظور مي توان از آنتي ژن ويروس كه محصول ويروس مرده مي باشد، استفاده نمود.
  2. از تجويز اين واكسن براي زنان باردار بايد اجتناب كرد. همچنين زنان واكسينه شده بايد تا 3 ماه بعد از واكسيناسيون از بارداري جلوگيري كنند.
  3. استفاده از واكسن اوريون در افراد با سن بيش از 12 ماه موثر و بي ضرر مي باشد. واكسيناسيون كودكان با سن كمتر از 12 ماه توصيه نمي شود زيرا به دليل وجود پادتن هاي مادر در خون آنها ممكن است به خوبي پاسخ ايمني ايجاد نشود، كودكاني كه در سن كمتر از 12 ماهگي واكسينه شده اند، بايد بعد از 15 ماهگي دوباره واكسينه شوند.
نکات قابل توصیه
  1. بهتر است اين واكسن را يك ماه قبل يا بعد از ساير واكسن هاي ويروسي تجويز كرد.
  2. بايد از تجويز همزمان ايمنوگلوبولين سرمي و واكسن اوريون خودداري شود. براي جلوگيري از خنثي شدن واكسن، واكسن 14 - 30 روز قبل يا 6 - 8 هفته بعد از تجويز هر نوع ايمنوگلوبولين يا فرآورده خوني بايد تزريق شود.
  3. واكسن اوريون را قبل و بعد از آماده سازي بايد در دماي 2 - 8 درجه سانتي  گراد و به دور از نور نگهداري كرد. فقط از محلول همراه واكسن براي رقيق كردن استفاده شود. واكسن را هر چه سريعتر بعد از آماده سازي بايد مصرف كرد. در صورت عدم مصرف بعد از 8 ساعت بايد آن را دور ريخت.
مقدار مصرف

بعد از آماده سازي 0.5 ميلي ليتر واكسن را بايد از راه زيرجلدي در ناحيه خارجي بازو تزريق كرد. مقدار مصرف براي تمام سنين يكسان است. اين فرآورده نبايد از راه داخل وريدي تزريق شود.

فرم های دارویی

 Powder for Injection