موپیروسین (پماد بینی)

موارد مصرف

این فرآورده برای ریشه کنی عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بکار می رود. این دارو همچنین در بین بیماران و کارکنان بهداشتی به منظور کاهش خطر عفونت در افراد پر خطر مستعد این عفونت مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو سنتز پروتئین توسط باکتری را از طریق اتصال اختصاصی و قابل برگشت به آنزیم ایزولوسیل ترانسفر RNA سنتتاز مهار می کند. بنابراین موپیروسین فاقد مقاومت متقاطع با سایر گروه های داروئی ضد میکروبی می باشد.

فارماکوکینتیک

احتمال جذب سیستمیک 3.3% است. این دارو به سرعت متابولیزه می شود و نیمه عمر آن 20 - 40 دقیقه است و عمدتاً از راه کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

احساس سوزش یا خارش یا درد، تهوع، قرمزی، پوست خشک و درماتیت تماسی و سر درد از عوارض جانبی مهم این دارو می باشد.

موارد منع مصرف
  1. این دارو در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.
  2. این دارو در نارسائی کلیوی، روی زخم باز و پوست آسیب دیده استفاده نشود.
هشدارها
  1. این دارو برای مصرف در سطوح خارجی است.از تماس دارو با چشم باید جلوگیری شود.
  2. در صورت بروز واکنش های حساسیتی، مصرف دارو باید قطع و از درمان های جایگزین استفاده شود.
تداخل های دارویی

این دارو همراه سایر فرآورده های داخل بینی نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه

مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به افزایش رشد ارگانیسم های غیرحساس مثل قارچ شود.

مقدار مصرف

دو بار در روز (صبح و شب) برای پنج بار داخل بینی استفاده شود. بعد از استفاده، برای مدت یک دقیقه مجرای بینی را باید به طور مرتب با فشار دست بسته و باز کرد.

فرم های دارویی

Nasal Ointment: 2% (as Calcium)