نافسیلین

موارد مصرف

نافسیلین در درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوکی که پنی سیلیناز تولید می کنند، مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

غلظت سرمی دارو 2 - 0.5 ساعت پس از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 1 - 0.5 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 2 ساعت نیز ممکن است افزایش یابد. پیوند این دارو به پروتئین های پلاسما زیاد می باشد. 60 - 7 درصد دارو نیز در کبد متابولیزه و عمدتاً از طریق کبد دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین ترومبوفلبیت و آسیب بافتی در محل تزریق وریدی این دارو مشاهده شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

در بیماران دارای سابقه آلرژی، بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای سمی برای کبد، احتمال بروز مسمومیت کبدی را افزایش می دهد. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. مخلوط کردن این دارو با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
  2. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هرگونه داروی ضد اسهال باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان عفونت های استخوان و مفصل، آندوکاردیت باکتریایی، مننژیت باکتریایی و پریکاردیت باکتریایی، 1.5 - 2 گرم هر 4 - 6 ساعت از راه وریدی تزریق می شود.

در درمان سایر عفونت ها، از راه عضلانی 500 میلی گرم هر 4 – 6 ساعت و از راه وریدی 0.5 – 1.5 گرم هر 4 ساعت (بر مبنای نافسیلین) تزریق می گردد.

کودکان:

در درمان مننژیت باکتریایی در نوزادان با وزن تا 2 کیلوگرم 25 – 50 mg/kg  هر 12 ساعت در هفته اول زندگی و سپس 50 mg/kg هر 8 ساعت و در نوزادان با وزن 2 کیلوگرم و بیشتر 50 mg/kg هر 8 ساعت در هفته اول زندگی و سپس 50 mg/kg هر 6 ساعت از راه عضلانی یا وریدی تزریق می گردد.

در درمان سایر عفونت ها، در نوزادان از راه عضلانی  10 mg/kg (بر مبنای نافسیلین) هر 12 ساعت و از راه وریدی 10 – 20 mg/kg  (بر مبنای نافسیلین) هر 4 ساعت تزریق می شود. در شیرخواران و کودکان  25 mg/kg (بر مبنای نافسیلین) هر 12 ساعت از راه عضلانی و 10 - 20 mg/kg (بر مبنای نافسیلین) هر 4 ساعت از راه وریدی تزریق می شود.

توجه: تزریق وریدی این دارو باید به آهستگی و طی 5 - 10 دقیقه یا بصورت انفوزیون آهسته طی 30 – 60 دقیقه صورت می گیرد و به دلیل عارضه ترومبوفلبیت تزریق وریدی بیش از 24 - 48 ساعت توصیه نمی شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 500 mg, 1 g