نالتروکسون

موارد مصرف

این دارو به عنوان عامل کمکی برای درمان معتادانی بکار می رود که ترک اعتیاد کرده اند. همچنین به عنوان عامل کمکی در درمان اعتیاد به الکل مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نالتروکسون با اتصال به گیرنده های اوپیوئیدی و مهار رقابتی اثرات داروهای اوپیوئیدی و اوپیوئیدهای آندوژن، به میزان قابل ملاحظه ای وابستگی فیزیکی و اثر سرخوشی ناشی از اوپیوئیدها را از بین می برد و بنابراین تمایل بیمار برای مصرف اوپیوئیدها را کاهش می دهد. این دارو در افراد معتاد به اوپیوئیدها باعث بروزعلائم سندرم قطع می شود. مکانیسم اثر این دارو در کاهش تمایل به مصرف الکل هنوز مشخص نیست.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو سریع و تقریباً کامل است. متابولیسم دارو کبدی (98%)، دفع آن عمدتاً کلیوی و نیمه عمر آن معادل 4 ساعت است. ولی طول اثر آن برحسب مقدار مصرف از 24 - 72 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

درد در ناحیه شکم، اضطراب، عصبانیت، بیقراری، اختلال در خواب، سردرد، درد مفاصل و عضلات، تهوع و استفراغ، خستگی غیرمعمول از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت سابقه واکنش های آلرژیک به نالترکسون، وابستگی به اوپیوئیدها، نارسایی کبدی، التهاب حاد کبد، این دارو را نباید مصرف کرد.

هشدارها
  1. انجام آزمون های فعالیت کبدی قبل از شروع و در طی درمان به صورت دوره ای الزامی است و در صورت مشاهده اختلال قابل ملاحظه، مصرف دارو را باید قطع کرد.
  2. در صورت بیماری کبدی یا سابقه آن (بغیر از اختلالات خفیف) در مصرف این دارو باید احتیاط کرد.
  3. قبل از مصرف درمان با این دارو و در طی مصرف این دارو باید آزمون های کبدی انجام گیرند و در صورت مشاهده عوارض کبدی شدید باید مصرف دارو قطع شود.
تداخل های دارویی
  • بدلیل بروز سندرم قطع، این دارو را نباید همراه با ترکیبات اوپیوئیدی مصرف کرد.
  • همچنین مصرف همزمان این دارو با تیوریدازین موجب بیحالی و خواب آلودگی می گردد.
نکات قابل توصیه
  1. قبل از سم زدائی و حداقل 7 - 10 روز بعد از قطع مصرف اوپیوئیدها و اتمام علائم سندرم قطع، درمان با نالترکسون را نباید شروع کرد. ترک مصرف اوپیوئیدها باید توسط آزمایش ادرار یا آزمون نالوکسان تایید گردد.
  2. در فوریت های پزشکی در صورت نیاز به تجویز ضد دردهای اوپیوئیدی، باید برای غلبه بر اثرات نالترکسون از مقادیر زیاد اوپیوئیدها استفاده کرد. این عمل باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام شود. در صورت نیاز به جراحی انتخابی، تجویز نالترکسون را باید چند روز قبل از عمل جراحی قطع کرد.
  3. در طی مصرف این دارو، بیمار باید بطور مر تب به پزشک مراجعه و در صورت لزوم آزمایش خون جهت بررسی عملکرد کبد انجام دهد.
  4. دارو را طبق دستور پزشک باید مصرف کرد و از مصرف مقادیر بیشتر یا کمتر خودداری نمود.
  5. هنگام مراجعه به پزشک یا دندانپزشک همواره مصرف نالترکسون باید به ایشان یادآوری شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای درمان کمکی در درمان اعتیاد برای اولین نوبت 25 میلی گرم و در صورت عدم بروز علائم سندرم قطع، 25 میلی گرم دیگر پس از یک ساعت، مصرف شود. درمان نگهدارنده برابر با 50 mg/day می باشد. برای درمان الکلیسم باید  50 mg/day برای تا مدت 12 هفته مصرف شود.

فرم های دارویی

Capsule: 25, 50 mg