نیاسین آمید

موارد مصرف

نیاسین آمید برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین B3 مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نیاسین آمید جزئی از دو آنزیم NAD و NADP می باشد که برای تنفس بافتی، گلیکوژنولیز و متابولیسم چربی، اسید آمینه، پروتئین و پورین ضروری هستند.

فارماکوکینتیک

به استثنای سندرم سوءجذب، در سایر موارد ویتامین های گروه B، از جمله نیاسین آمید، بخوبی از مجرای گوارش جذب می شوند. متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمر آن در حدود 45 دقیقه می باشد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی 45 دقیقه است. دفع نیاسین آمید کلیوی و مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه، بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

با مصرف زیاد این دارو، سرگیجه یا از حال رفتن، خشکی پوست یا چشم ها، افزایش قند خون، تهوع یا استفراغ، قرحه گوارشی، خارش پوست، درد مفاصل و افزایش اوره خون گزارش شده است.

هشدارها

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: خونریزی، دیابت، بیماری کبدی و قرحه گوارشی.

نکات قابل توصیه
  1. از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
  2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، از آنجا که زمان زیادی برای جبران کمبود این ویتامین لازم است، نیازی به مصرف مقدار فراموش شده نمی باشد.
مقدار مصرف

به عنوان مکمل ویتامین، در پیشگیری از کمبود ویتامین، مقدار مصرف توصیه شده در روز بصورت زیر است شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 5 – 9 میلی گرم، سن 4 - 6 سال 12 میلی گرم، سن 7 - 10 سال 13 میلی گرم، پسران و مردان بالغ 15 - 20 میلی گرم ، دختران و زنان بالغ 13 - 15 میلی گرم، در دوران شیردهی 20 میلی گرم. در درمان کمبود ویتامین، مقدارمصرف براساس شدت کمبود تعیین می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 500 mg