نیفدیپین

موارد مصرف

نیفدیپین در درمان آنژین و کنترل زیادی فشار خون مصرف می شود. این دارو در کنترل آنژین وازواسپاتیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدود کننده گیرنده بتا - آدرنرژیک یا نیترات ها نیستند یا علائم بیماری آنها با این داروها از بینن می رود و کنترل آنژین کلاسیک مصرف می گردد.

فارماکوکینتیک

نیفدیپین به طور کامل و سریع از راه خوراکی جذب می شود و به دلیل متابولیسم عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن 75 - 60 درصد است. فراهمی زیستی این دارو در صورت عیب کار کبد افزایش می یابد. پیوند این دارو با پروتئین های پلاسما بسیار زیاد است ((92 - 98. درصد نیمه عمر این دارو تقریباً 2 ساعت است. اثر نیفدیپین خوراکی 20 دقیقه پس از مصر ف شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت، با مصرف قرص 1 - 2 ساعت است. 80 درصد دارو از راه کلیه بصورت متابولیت و 20 درصد آن از طریق صفرا و مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

سردرد، برافروختگی، سرگیجه، بیحالی، تاکی کاردی، تپش سریع قلب، خیز، بثورات جلدی، تهوع، تکرر ادرار، درد چشم و هیپرپلازی لثه با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در کاهش بیش از حد فشار خون نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. مصرف دارو در صورت بروز درد ایسکمیک یا تشدید درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، باید قطع شود.
 2. در موارد زیر، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: شوک کاردیوژنیک و حساسیت به داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی.
 3. در بیماران مبتلا به عیب کار کبد، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
 4. اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروری است
تداخل های دارویی
 • غلظت پلاسمایی کینیدین با مصرف نیفدیپین کاهش می یابد.
 • نیفدیپین غلظت پلاسمایی فنی توئین را افزایش می دهد.
 • مصرف همزمان نیفدیپین با داروهای مسدود کننده گیرنده های بتا - آدرنرژیک ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون و نارسایی قلب شود.
 • احتمال افزایش غلظت پلاسمایی دیگوکسین با مصرف نیفدیپین وجود دارد.
 • هنگام مصرف پروکائین آمید یا کینیدین همراه با داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی باید احتیاط نمود، زیرا هر دو گروه از داروها دارای اثرات اینوتروپیک منفی هستند.
 • در صورت مصرف همزمان داروهای کاهنده پتاسیم خون با این داروها، اثرات کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
نکات قابل توصیه
 1. مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
 2. این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آنرا کنترل می نماید. از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
 3. کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد کند. بنابراین، در مورد میزان تمرینات بدنی باید با پزشک مشورت شود.
 4. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
 5. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو در درمان آنژین و افزایش فشار خون، ابتدا 10 میلی گرم 3 بار در روز می باشد که این مقدار را می توان برحسب نیاز و تحمل بیمار طی 7 - 14 روز افزایش داد. در مورد بیماران بستری در بیمارستان که تحت مراقبت دقیق می باشند، می توان مقدار مصرف دارو را هر 4 - 6 ساعت به میزان 10 میلی گرم افزایش داد تا نشانه های بیماری کنترل شود.

بیشینه مقدار مصرف در صورت مصرف مقدار واحد تا 30 میلی گرم و مقدار مصرف تام این دارو تا 180 mg/day است. براساس شدت و میزان شیوع نشانه های بیماری، مقدار مصرف لازم دارو را می توان طی 3 روز تعیین کرد، البته به شرطی که وضعیت بیمار به طور مرتب پیگیری شود (در شروع 10 میلی گرم 3 بار در روز تجویز می شود و سپس مرحله به مرحله هر بار مقدار مصرف از  10میلی گرم به 20 میلی گرم و سپس به 30 میلی گرم براساس نیاز و تحمل بیمار افزایش می یابد).

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg, 30 mg

Capsule: 10 mg, 30 mg